List of selected author’s publications

Kowalik Stanisław, dr inż.
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
YearType of publicationImpact Factor
 1. Rekultywacja rolnicza na wielkoobszarowych zwałach górnictwa odkrywkowego w PolsceAgricultural land reclamation on large areas of dumping grounds of opencast mining in Poland / Stanisław KOWALIK // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4.z. 2 s. 331–344. — Bibliogr. s. 343–344. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 2. Skuteczność neutralizacji toksycznie kwaśnych gruntów na zwałowisku zewnętrznym KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] ,,Bełchatów”Effectiveness of neutralisation of toxically acidic soils on the outer dumping ground of the ,,Bełchatów” brown coal mine / Stanisław KOWALIK, Wojciech KRZAKLEWSKI, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 2. s. 395–410. — Bibliogr. s. 409–410. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 3. Wpływ różnych rodzajów i dawek substancji neuralizujących na plon i skład chemiczny życicy trwałej w uprawie na silnie kwaśnych utworach zwałowiska KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] BełchatówThe influence of different kinds and doses of neutralisers on the harvest and chemical composition of English Reyegrass introduced on very acid formations from the heap of the Lignite Mine ,,Bełchatów” / Wojciech KRZAKLEWSKI, Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 1 s. 45–54. — Bibliogr. s. 54. — Summ.

  top page [top page]

 4. Wpływ uwodnionych osadów ściekowych na właściwości chemiczne popiołów ze spalania węgla kamiennegoThe influence of hydrated sludge on chemical properties of ashes originating from hard coal combustion / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK, Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 1 s. 183–194. — Bibliogr. s. 193–194, Streszcz., Summ.

  top page [top page]