List of selected author’s publications

Kowalik Stanisław, dr inż.
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
YearType of publicationImpact Factor
 1. Ocena efektywności rekultywacji leśnej hałd skał odpadowych w Zakładach Górniczych Miedzi ,,Rudna”The evaluation of the efficiency of a forest-type land reclamation of the waste rocks heaps in the Copper Mining Enterprise “Rudna” / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // Inżynieria Środowiska. — 2002 t. 7 z. 1 s. 51–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 2. Próba określenia wartości granicznej zakwaszenia gruntu dla jego skutecznego zadarnienia na przykładzie zwałowiska zewnętrznego KWB ,,Bełchatów”Attempt to determine limit of ground's acidification for its effectively turf on example of external dumping ground of the Lignite Mine “Bełchatów” / Stanisław KOWALIK, Agnieszka Pusz // Inżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1 s. 45–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 3. Rekultywacja rolnicza na wielkoobszarowych zwałach górnictwa odkrywkowego w PolsceAgricultural land reclamation on large areas of dumping grounds of opencast mining in Poland / Stanisław KOWALIK // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4.z. 2 s. 331–344. — Bibliogr. s. 343–344. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 4. Skuteczność neutralizacji toksycznie kwaśnych gruntów na zwałowisku zewnętrznym KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] ,,Bełchatów”Effectiveness of neutralisation of toxically acidic soils on the outer dumping ground of the ,,Bełchatów” brown coal mine / Stanisław KOWALIK, Wojciech KRZAKLEWSKI, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 2. s. 395–410. — Bibliogr. s. 409–410. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 5. Sukcesja spontaniczna roślinności na osadnikach popiołowych Zakładów Azotowych w TarnowieSpontaneous succession of vegetation on the ash deposition fields from the Nitrogen Industry Enterprise (Zakłady Azotowe) in Tarnów / Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA, Wojciech KRZAKLEWSKI, Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1 s. 15–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 6. Wpływ różnych rodzajów i dawek substancji neuralizujących na plon i skład chemiczny życicy trwałej w uprawie na silnie kwaśnych utworach zwałowiska KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] BełchatówThe influence of different kinds and doses of neutralisers on the harvest and chemical composition of English Reyegrass introduced on very acid formations from the heap of the Lignite Mine ,,Bełchatów” / Wojciech KRZAKLEWSKI, Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 1 s. 45–54. — Bibliogr. s. 54. — Summ.

  top page [top page]

 7. Wpływ uwodnionych osadów ściekowych na właściwości chemiczne popiołów ze spalania węgla kamiennegoThe influence of hydrated sludge on chemical properties of ashes originating from hard coal combustion / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK, Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 1 s. 183–194. — Bibliogr. s. 193–194, Streszcz., Summ.

  top page [top page]