List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
WEiP-ktp2 poz.
WIMiIP-kmsż1 poz.
WFiIS-kis71 poz.
WGiG-kgbg30 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
WMN-knmimn20 poz.
WIMiR-kap5 poz.
WMN-knmimn10 poz.
WMN-kfm19 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WZ-kzp32 poz.
WGGiOŚ-kmpig18 poz.
WIEiT-ke3 poz.
WIMiR-kkem152 poz.
WZ-kze14 poz.
WIEiT-ke8 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WIMiR-kap25 poz.
WFiIS-kfmb53 poz.
WEiP-ktp51 poz.
WGiG-kisps39 poz.
WMS-krr25 poz.
WWNiG-kwg86 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WIMiR-kap188 poz.
WIEiT-ke29 poz.
WGiG-kisps5 poz.
WGiG-kisps105 poz.
WGGiIŚ-kkoś9 poz.
WIMiIP-kmm3 poz.
WGGiOŚ-khgi3 poz.
WFiIS-kfmb11 poz.
WZ-kze25 poz.
WGiG-kgp19 poz.
WEAIiIB-kmie9 poz.
WGGiIŚ-kkoś12 poz.
WZ-kefz33 poz.
WIEiT-ki4 poz.
WZ-kis59 poz.
WZ-kbot65 poz.
WIMiC-kfmp40 poz.
WIMiC-kcmo5 poz.
WIEiT-ki68 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WMS-kmd2 poz.
WO-kip4 poz.
WGiG-kgp33 poz.
WIMiC-kcn28 poz.
WEAIiIB-kee12 poz.
WIEiT-ke33 poz.
WGGiOŚ-kse41 poz.
WWNiG-kig2 poz.
WMN-kpp4 poz.
WGGiOŚ-khgi27 poz.
WFiIS-kfmb4 poz.
WGGiOŚ-kse16 poz.
WGGiOŚ-kse28 poz.
WFiIS-kod187 poz.
WEAIiIB-keaspe2 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGiG-kgp5 poz.
BG-ooz5 poz.
WWNiG-kig5 poz.
WFiIS-kfc4 poz.
WGGiOŚ-kgzig59 poz.
WEAIiIB-kmie1 poz.
WEAIiIB-kis53 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WGiG-kezp6 poz.
WEAIiIB-keaspe4 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiR-kap64 poz.
WH-kkf10 poz.
WIMiR-kmgpt108 poz.
WEAIiIB-kmie12 poz.
WMN-kpp51 poz.
ACK-zwe1 poz.
WO-kis30 poz.
WEAIiIB-keaspe27 poz.
WIMiC-kcmo49 poz.
WWNiG-kig122 poz.
WO-kip1 poz.
WGGiOŚ-kaśk5 poz.
WIEiT-ki21 poz.
SJO-zja2 poz.
BG-oin98 poz.
WGiG-kgo2 poz.
WGGiIŚ-kotg5 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGiG-kezp12 poz.
WGiG-kezp13 poz.
WMN-ksm1 poz.
WWNiG-kig50 poz.
WFiIS-b5 poz.
WO-kis36 poz.
WIMiR-kmw36 poz.
WIMiC-kcs1 poz.
ACMiN106 poz.
WIEiT-kt33 poz.
WGiG-kgo67 poz.
WZ-kefz1 poz.
WFiIS-kod34 poz.
WWNiG-kin12 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WFiIS-kfms51 poz.
WIMiR-kkem19 poz.
BG-oin8 poz.
WFiIS-kod8 poz.
WIMiC-kcn11 poz.
WIMiC-kbn163 poz.
WEAIiIB-kee1 poz.
WO-ktf11 poz.
WIMiIP-kpp90 poz.
WIMiR-kap107 poz.
WEAIiIB-keaspe31 poz.
WIMiC-kchk348 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WGGiIŚ-kgftś1 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WIMiIP-kism40 poz.
WIMiIP-ktc1 poz.
WIMiIP-kism17 poz.
WEAIiE-kee2 poz.
WEiP-kmcp43 poz.
WGGiIŚ-kgib3 poz.
WH-kphn28 poz.
WIEiT-ki42 poz.
WIMiC-ktspa6 poz.
WZ-kis59 poz.
WEAIiIB-kmie86 poz.
WEAIiIB-keaspe26 poz.
WIEiT-ki19 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WIMiC-kfmp11 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WFiIS-kfmb17 poz.
WFiIS-kod12 poz.
WGGiOŚ-kgo3 poz.
WEiP-kej17 poz.
WIMiIP-kpp9 poz.
WIMiR-kwzmk38 poz.
WGGiIŚ-kgzik21 poz.
WIMiR-kwzmk39 poz.
WEAIiIB-keaspe88 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WH-ksoas52 poz.
WIMiIP-kmm20 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WEAIiIB-kee51 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WIEiT-ke130 poz.
WEAIiIB-kaib63 poz.
SJO-zja6 poz.
WMN-knmimn35 poz.
WIMiR-kap9 poz.
WO-kip36 poz.
WEAIiIB-kis38 poz.
WWNiG-kwg13 poz.
WIMiIP-kmm55 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WGiG-kgp72 poz.
WEiP-kew17 poz.
WIMiIP-kpp71 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WGGiIŚ-kgzik16 poz.
WEAIiIB-kaib142 poz.
WMS-kmd18 poz.
WIEiT-ke10 poz.
WGGiOŚ-koś6 poz.
WEAIiIB-keaspe13 poz.
WH-ksgks18 poz.
WZ-kzp5 poz.
WEiP-kmcp3 poz.
WGGiIŚ-kkoś13 poz.
WIEiT-ke42 poz.
WGGiOŚ-kgo9 poz.
WGGiOŚ-kgo68 poz.
WGGiIŚ-kgftś11 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ki110 poz.
WEAIiIB-kaib4 poz.
WGiG-kgbg2 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WGGiOŚ-kse6 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WIMiC-kca63 poz.
WIMiR-ksw77 poz.
WIMiIP-kism5 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WIEiT-ke3 poz.
WGGiOŚ-kgzig15 poz.
WEAIiIB-kaib18 poz.
WFiIS-kft14 poz.
WIMiR-ksw27 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WIMiR-kkem26 poz.
WIMiC-kbn48 poz.
WIMiC-kfmp30 poz.
WIEiT-ki25 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WWNiG-kig16 poz.
WEAIiIB-kaib19 poz.
WO-kip56 poz.
WIMiIP-kism10 poz.
WMN-kpp249 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiR-kmw61 poz.
WIMiR-kap85 poz.
WO-ktf18 poz.
WGiG-kezp21 poz.
WIMiC-kca4 poz.
WGiG-kisps211 poz.
WEAIiIB-keaspe2 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WH-b4 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WMN-knmimn21 poz.
WGiG-kgbg87 poz.
WO-kis29 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WEAIiIB-kmie42 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WO-kis2 poz.
WFiIS1 poz.
WIMiC-kbik4 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
WGGiOŚ-kaśk23 poz.
WMN-b1 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WMS-zzm5 poz.
WO-kck30 poz.
WIMiIP-kip35 poz.
WGGiOŚ-kmpig11 poz.
WWNiG-kin21 poz.
WWNiG-kin39 poz.
WZ-kze38 poz.
WGiG-kisps27 poz.
WIMiIP-kmsż49 poz.
WEAiIB-b1 poz.
WIMiC-kb17 poz.
WGiG-kgo54 poz.
WGGiIŚ-kgib3 poz.
WH-ksgks3 poz.
WGGiIŚ-kotg40 poz.
WIMiC-kca27 poz.
WEiP-kzre93 poz.
WIEiT-ke41 poz.
WIMiR-kmgpt2 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WFiIS-kod1 poz.
WEAIiIB-keaspe11 poz.
WGGiOŚ-kse81 poz.
ACMiN57 poz.
WFiIS3 poz.
WFiIS-kis52 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WO-kip4 poz.
WIMiIP-kpp6 poz.
WGGiIŚ-kkoś9 poz.
WEAIiIB-kmie52 poz.
WIMiC-kcn4 poz.
WIMiIP-kmm24 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WEAIiIB-kis2 poz.
WIMiC-kcn3 poz.
WIMiIP-kmsż50 poz.
WO-kip3 poz.
WZ-kiz38 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WIMiIP-kpp3 poz.
WGGiOŚ-kgo16 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WEAIiIB-keaspe66 poz.
WMN-ksm15 poz.
BG-oin9 poz.
WIMiIP-kism19 poz.
WIEiT-kt2 poz.
WGGiOŚ-khgi28 poz.
WEiP-kej44 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WIEiT-kt39 poz.
WIMiC-kcmo3 poz.
WIEiT-ke7 poz.
WGGiOŚ-kgzig17 poz.
WIMiR-ksw19 poz.
WGGiIŚ-kkoś12 poz.
WIEiT-ke67 poz.
WH-kkf18 poz.
WO-kck64 poz.
WGGiOŚ-kgo9 poz.
WGiG-kgp31 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WO-kis3 poz.
WIEiT-ke55 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WIMiR-krm210 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WZ-kzokpg13 poz.
WEAIiIB-kaib11 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WEAIiE-kan13 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WZ-kis42 poz.
WWNiG-kig4 poz.
WIMiC-kfmp3 poz.
WGGiOŚ-kse145 poz.
WIMiIP-kpp10 poz.
WEiP-kmcp7 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WGiG-kisps38 poz.
WEAIiIB-kmie32 poz.
WZ-kefz6 poz.
WIMiR-krm64 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
ACK-zwe41 poz.
WGiG-kgbg12 poz.
WFiIS-kfmb36 poz.
ACMiN26 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-kmw48 poz.
WIEiT-ke44 poz.
ACMiN13 poz.
WEiP-ktp9 poz.
WMN-kfm20 poz.
WIMiC-ktmb22 poz.
WIMiIP-kmm27 poz.
WIMiIP-kmm17 poz.
WEiP-kzre3 poz.
WEAIiIB-keaspe26 poz.
WFiIS-kfc182 poz.
WIMiC-ktcmo33 poz.
WIMiC-kcmo105 poz.
WEiP-kcw29 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WMS-kammo11 poz.
WIMiC-kchk15 poz.
WIMiC-kchk3 poz.
WIMiC-ktspa24 poz.
WIMiC-kchk135 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WGGiIŚ-kotg31 poz.
WIMiC-kbik164 poz.
WIMiR-kap36 poz.
WH-ksgks28 poz.
WIMiC-ktmb17 poz.
WIMiC-ktmb30 poz.
WMS-krr1 poz.
WWNiG-kin168 poz.
WGiG-kisps1 poz.
WIMiR-kmgpt56 poz.
WGiG-kgbg35 poz.
WGiG-kgp2 poz.
WGGiIŚ-kgib47 poz.
WIMiIP-ktc22 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WFiIS-kfc37 poz.
WIMiR-krm25 poz.
WMN-kfm9 poz.
WIMiR-kwzmk7 poz.
WEAIiE-kee3 poz.
WZ-kefz50 poz.
WEiP-ktp88 poz.
WEAIiIB-kis8 poz.
WGGiOŚ-kaśk2 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WWNiG-kwg172 poz.
WIMiR-kmw11 poz.
WIMiR-kmw3 poz.
WZ-kiz4 poz.
WGiG-kgo34 poz.
WEAIiE-kee4 poz.
WEAIiE-kee5 poz.
WFiIS-kfms67 poz.
WGGiOŚ-koś10 poz.
WGGiOŚ-kgo25 poz.
WFiIS-kfc4 poz.
WGGiOŚ-kgis31 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WPiE-knse2 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WGGiOŚ-kaśk15 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WGGiOŚ-kgf20 poz.
WIMiC-kfmp59 poz.
WO-kck71 poz.
ACK-zwe1 poz.
WEiP-kcw108 poz.
WIMiC-kca20 poz.
WMS-kmd16 poz.
WIMiC-kbn11 poz.
WFiIS3 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WO-kip144 poz.
WIMiR-kseuoś45 poz.
WZ-spzme27 poz.
ACK-zwe4 poz.
WIMiC-kbn106 poz.
WIMiR-kkem4 poz.
WGiG-kezp45 poz.
WIMiIP-kip26 poz.
WZ-spzme5 poz.
WIMiR-kap6 poz.
Rb1 poz.
WMN-knmimn39 poz.
ACK-dab9 poz.
WIMiC-kcmo28 poz.
WIMiIP-kmm102 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WGiG-kisps56 poz.
WZ-kefz45 poz.
WFiIS-kfmb26 poz.
WEAIiIB-keaspe1 poz.
WMN-knmimn32 poz.
WEAIiE-ke1 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WEiP-kzre33 poz.
WIMiIP-ktc60 poz.
WIEiT-ke64 poz.
WGiG-kgp82 poz.
WGGiIŚ-kkoś2 poz.
WEAIiIB-keaspe9 poz.
WMS-kammo1 poz.
WMS-kmf2 poz.
WIEiT-ke12 poz.
WGiG-kgo18 poz.
WGiG-kgo1 poz.
WEAIiIB-kee47 poz.
WGGiIŚ-kg27 poz.
WEiP-kcw17 poz.
ACMiN146 poz.
WGGiIŚ-kgib50 poz.
BG-oin21 poz.
WEAIiIB-kee5 poz.
WFiIS-kis129 poz.
WWNiG-kzwks3 poz.
WWNiG-kzwks1 poz.
WGGiIŚ-kgftś10 poz.
WIMiIP-ktc37 poz.
WIMiIP-kpp3 poz.
WGGiOŚ-koś7 poz.
WIMiC-kbik108 poz.
WEAIiE-kan12 poz.
WEiP-kcw37 poz.
WIMiC-kcmo1 poz.
WIMiC-kbik44 poz.
WFiIS-kfc12 poz.
WIMiIP-kpp65 poz.
WIMiIP-kism2 poz.
WIMiC-kb11 poz.
WGGiOŚ-khgi22 poz.
WFiIS-kis8 poz.
WGGiOŚ-khgi50 poz.
WIMiC-kcmo243 poz.
WMN-knmimn50 poz.
ACMiN10 poz.
WEAIiE-kee13 poz.
WFiIS-kfmb70 poz.
WGGiIŚ-kotg37 poz.
WIEiT-kt4 poz.
WGiG-kgo8 poz.
WIMiR-kkem58 poz.
WO-kis54 poz.
WMS-kammo2 poz.
WIMiR-kseuoś13 poz.
BG-ogu1 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WEAIiE-ke3 poz.
WEiP-kcw38 poz.
WGGiIŚ-kgzik21 poz.
WIMiC-kcmo35 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WGGiOŚ-kse11 poz.
WEAIiIB-kmie173 poz.
WGGiIŚ-kkoś10 poz.
WIMiC-kchk8 poz.
WEAIiIB-kmie16 poz.
WIMiR-kmw23 poz.
WIMiIP-kip3 poz.
ACK-zwe1 poz.
WIMiIP-kism85 poz.
WGiG-kezp1 poz.
ACK-zwe70 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WIMiR-kwzmk9 poz.
WGGiOŚ-kaśk2 poz.
WGGiIŚ-kotg11 poz.
WIMiIP2 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WGGiOŚ-khgi35 poz.
WFiIS-kzf12 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WO-kck35 poz.
ACMiN35 poz.
WMS-kammo18 poz.
WMS-kammo9 poz.
WGGiIŚ-kgftś3 poz.
WGiG-kgp6 poz.
WGiG-kgp228 poz.
WEAIiE-ke2 poz.
WH-ksoas25 poz.
WEAIiIB-kis20 poz.
WEAIiIB-kis7 poz.
WEiP-kppe166 poz.
WGGiIŚ-kgzik34 poz.
WIEiT-ki17 poz.
WIMiR-kseuoś17 poz.
ACK-zwe2 poz.
WIMiR-ksw19 poz.
WGGiOŚ-kgis23 poz.
WIEiT-kt89 poz.
WGiG-kisps16 poz.
WGiG-kgp4 poz.
WH-kkf71 poz.
WEAIiIB-kee80 poz.
WEAIiIB-kis76 poz.
WIMiR-ksw221 poz.
WEiP-kcw46 poz.
WGiG-kisps4 poz.
WIMiIP-kism48 poz.
WIMiIP-kism5 poz.
WEiP-kmcp39 poz.
WFiIS-kod28 poz.
WEAIiIB-kis18 poz.
WEiP-kzre97 poz.
WO-kip62 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WGGiIŚ-kkoś22 poz.
WIMiC-kcmo94 poz.
WGiG-kgbg14 poz.
WFiIS-kod433 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WIEiT-ki13 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WWNiG-kig164 poz.
ACMiN4 poz.
WIMiIP-kip20 poz.
WIMiR-krm34 poz.
WEAIiIB-kis64 poz.
WZ-kze8 poz.
WGGiOŚ-kgzig3 poz.
WIMiR-kkem43 poz.
WMS-kammo13 poz.
WGGiOŚ-kgo38 poz.
WMS-kammo5 poz.
WGGiOŚ-kmpig19 poz.
WZ-kze41 poz.
WIEiT-ki28 poz.
WIMiR-kkem34 poz.
WIEiT-ke14 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGGiOŚ-kgf9 poz.
WFiIS-kfmb29 poz.
WIEiT-kt23 poz.
WMS-kmd4 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WO-kis23 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WEAIiIB-kaib45 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WEAIiIB-kaib46 poz.
WZ-kbot3 poz.
WEAIiIB-kis18 poz.
ACK-zwe11 poz.
WZ-kiz1 poz.
WIMiIP-ktc27 poz.
WIMiIP-kpp2 poz.
WEAIiE-km15 poz.
WFiIS-kod2 poz.
WIMiC-kfmp25 poz.