List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
WZ-kefz4 poz.
WGiG-kgbg9 poz.
WIEiT-kt45 poz.
WMN-kfm36 poz.
WIMiIP-kmm145 poz.
WEiP-kcw3 poz.
WIEiT-kt45 poz.
WIMiC-kca193 poz.
WIMiIP-kpp39 poz.
WIMiR-krm106 poz.
WFiIS-kfc15 poz.
WGGiOŚ-kgo4 poz.
WGGiIŚ-kkoś22 poz.
WGiG-kgbg4 poz.
WEAIiIB-kee27 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
ACK-zwe17 poz.
WIMiR-kseuoś60 poz.
WIMiIP-kmm7 poz.
WIMiR-kmw13 poz.
WIMiR-krm2 poz.
SWFiS3 poz.
WMN-ksm4 poz.
WMN-kfm54 poz.
WZ-kis33 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WO-kck15 poz.
WIMiC-kchk68 poz.
WFiIS-kis6 poz.
WIMiC-ktspa7 poz.
WEAIiIB-kis10 poz.
WMN-knmimn65 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WH-kkf11 poz.
WGGiIŚ-kg13 poz.
WIMiC-ktcmo15 poz.
WIMiC-kbik210 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WO-kip2 poz.
WGGiIŚ-kkoś16 poz.
WIMiR-kmgpt5 poz.
WIMiC-kcmo20 poz.
WIMiIP-kmm62 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WGGiOŚ-kse77 poz.
WEAIiIB-kmie9 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WIEiT-kt53 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WIMiIP-kmm8 poz.
WIMiC-kcmo138 poz.
WMN-kfm2 poz.
WH-kphn25 poz.
WGGiIŚ-kg57 poz.
WIMiIP-kmm17 poz.
WFiIS-kis8 poz.
WH-kkf48 poz.
WMS-kammo15 poz.
WGGiOŚ-kgo2 poz.
WIMiIP-ktc4 poz.
WMN-kpp2 poz.
WIMiC-kcn91 poz.
WIMiC-kcmo37 poz.
WGGiOŚ-kse17 poz.
WEAIiE-kan2 poz.
WGGiIŚ-kgftś17 poz.
WFiIS-kfmb2 poz.
WGGiOŚ-kgzig9 poz.
WGGiOŚ-khgi4 poz.
WIMiC-ktcmo88 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WIEiT-ki184 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WZ-kzokpg14 poz.
WFiIS-kfmb2 poz.
WGGiIŚ-kgftś5 poz.
WGiG-kgo24 poz.
WGGiIŚ-kotg11 poz.
WGGiOŚ-kaśk56 poz.
WEAIiIB-kaib18 poz.
WGGiOŚ-kgzig10 poz.
WGiG-kgo3 poz.
WIMiC-kfc4 poz.
WFiIS1 poz.
WIMiIP-kism10 poz.
WMS-kammo1 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WGGiOŚ-kmpig142 poz.
WIMiC-ktspa32 poz.
WIMiR-kmgpt1 poz.
WIEiT-ki34 poz.
WGGiOŚ-koś4 poz.
WZ-kiz16 poz.
WIMiR-kmw83 poz.
WEAIiIB-kaib24 poz.
WGiG-kisps25 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WIMiIP-kmm60 poz.
WIMiIP-kmsż2 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WIEiT-kt6 poz.
WGiG-kezp2 poz.
WZ-kzp25 poz.
WGiG-kisps30 poz.
WIMiC-kbik8 poz.
WZ-kzp8 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WIMiIP-kmm6 poz.
WZ-kis35 poz.
WGGiOŚ-kse44 poz.
WEAIiIB-keaspe38 poz.
WMN-knmimn52 poz.
WIMiIP-kism43 poz.
WIMiIP-kism91 poz.
WMS-kmf3 poz.
WZ-kiz4 poz.
WZ-kzokpg16 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WMS-kmd5 poz.
WIMiR-krm53 poz.
WIMiC-ktmb13 poz.
WZ-kis38 poz.
WFiIS-kzf70 poz.
WZ-kzp88 poz.
WIMiIP-kip22 poz.
WIMiR-kwzmk15 poz.
WIMiC-kcmo244 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WEAIiE-kee3 poz.
WZ-kze1 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WIMiR-kap2 poz.
WGGiIŚ-kg23 poz.
WZ-kefz18 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WO-kis6 poz.
WEAIiIB-keaspe39 poz.
WEAIiIB-kaib12 poz.
WEAIiIB-kaib69 poz.
WIMiIP-kpp1 poz.
WGiG-b1 poz.
WIMiC-ktmb95 poz.
WIMiIP-kism3 poz.
WGiG-kgp7 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WIMiR-kmw65 poz.
WIMiC-ktcmo9 poz.
WEAIiIB-keaspe71 poz.
WIMiC-kca213 poz.
WGGiOŚ-kmpig14 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WGGiOŚ-kmpig100 poz.
WGGiOŚ-kgzig47 poz.
WIMiR-krm99 poz.
WIMiIP-kmm32 poz.
ACK-zwe3 poz.
WIMiC-kfmp5 poz.
WIMiR-kmgpt11 poz.
WIMiC-kcs13 poz.
WGiG-kgbg2 poz.
WIMiC-kbik49 poz.
WIEiT-ke38 poz.
WO-kip45 poz.
WIMiC-kbik100 poz.
WIMiC-kchk1 poz.
WGGiIŚ-kotg4 poz.
WMN-knmimn48 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WEiP-kej15 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WFiIS-kzf2 poz.
WGiG-kgp25 poz.
WGGiOŚ-khgi23 poz.
WGGiOŚ-kgzig68 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ke40 poz.
WGGiIŚ-kotg3 poz.
WIMiC-kbik31 poz.
WMN-kpp1 poz.
WGGiOŚ-khgi6 poz.
WZ-kefz4 poz.
WGiG-kisps14 poz.
WIMiIP-kism362 poz.
WMN-kfm99 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WGGiOŚ-kgf51 poz.
WEAIiIB-kbib21 poz.
WGiG-kgbg12 poz.
WFiIS-kfms3 poz.
WO-ktf74 poz.
WIMiC-kca50 poz.
WIEiT-ki18 poz.
WIMiC-kfmp14 poz.
WGiG-kisps22 poz.
WIMiC-ktcmo20 poz.
WFiIS2 poz.
WWNiG-kwg7 poz.
WGGiOŚ-koś1 poz.
ACMiN51 poz.
WGGiOŚ-kgo9 poz.
WIMiR-kmw109 poz.
WGGiOŚ-kse3 poz.
WIMiR-kkem35 poz.
WGGiOŚ-kgis15 poz.
WMS-kmd29 poz.
WEAIiIB-kaib95 poz.
WZ-kefz58 poz.
WMN-kfm13 poz.
WMN-kfm3 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WGiG31 poz.
WGGiOŚ-kgis95 poz.
WGGiIŚ-kgftś14 poz.
WEAIiIB-keaspe53 poz.
WH-ksgks24 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ke55 poz.
WEAIiIB-kaib8 poz.
WGGiIŚ-kgftś15 poz.
WGGiIŚ-kotg8 poz.
WFiIS2 poz.
WGGiOŚ-kgzig2 poz.
WEAIiIB-kis3 poz.
WEAIiIB-kis3 poz.
WFiIS-kfms3 poz.
WMN-kpp52 poz.
WO-kip53 poz.
WGGiIŚ-kotg18 poz.
WEAIiIB-kmie42 poz.
WEiP-kppe18 poz.
WEiP-kew13 poz.
WIMiR-kmw15 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WIMiR-kap47 poz.
WEiP-kzre23 poz.
WIMiR-kmw48 poz.
WIMiR-kwzmk26 poz.
WMS-kmd6 poz.
WIMiIP-kism15 poz.
WIMiIP-kpp12 poz.
WEAIiIB-kaib9 poz.
WIMiR-kmgpt4 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WGiG-kgp33 poz.
WEAIiIB-kaib14 poz.
WMN-kpp41 poz.
WZ-spzme1 poz.
WO-kis21 poz.
WIMiC-kfmp3 poz.
ACMiN53 poz.
WEiP-kzre8 poz.
WGiG-kezp21 poz.
WZ-kiz7 poz.
WEAIiIB-kis2 poz.
WIMiC-kb12 poz.
BG-ozs16 poz.
WO-kis3 poz.
WGiG-kisps1 poz.
WIMiR-kap16 poz.
WWNiG-kin2 poz.
ACK-dab11 poz.
WEAIiE-ki5 poz.
WEiP-kej30 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WIMiR-kmw3 poz.
WIEiT-kt7 poz.
WWNiG-kig4 poz.
WZ-kzokpg11 poz.
WGiG-kgo42 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WIEiT-ki6 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WWNiG-kig18 poz.
WEiP-kew7 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WEiP-kppe10 poz.
WFiIS-kzf3 poz.
WMN-knmimn22 poz.
WIMiC-kcmo9 poz.
WGGiIŚ-kg6 poz.
WEAIiE-ka3 poz.
WGGiOŚ-khgi3 poz.
WIMiC-ktmb3 poz.
WIEiT-kt2 poz.
WIMiC-kcmo21 poz.
WIMiC-kchk1 poz.
WGiG-kisps70 poz.
WFiIS-kis7 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WEAIiE-ka4 poz.
WGGiIŚ-kotg33 poz.
WGGiOŚ-kse18 poz.
WEiP-ktp49 poz.
WIMiC-kb9 poz.
WGGiIŚ-kgftś9 poz.
WIMiR-kkem6 poz.
WH-kphn30 poz.
WO-kis2 poz.
WGGiOŚ-kse17 poz.
WGGiOŚ-kgf38 poz.
WGGiOŚ-kgis47 poz.
WEAIiIB-kis28 poz.
WZ-kefz23 poz.
WGGiOŚ-khgi54 poz.
BG-oc7 poz.
WGiG-kgp4 poz.
WEAIiIB-kaib4 poz.
WZ-kis7 poz.
WIMiR-kkem31 poz.
WMS-krr2 poz.
WIEiT-kt5 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WIMiC-kb3 poz.
WIEiT-ke28 poz.
WEAIiE-ke5 poz.
WFiIS-kod5 poz.
WIEiT-kt17 poz.
WIMiC-kfmp27 poz.
WZ-kefz35 poz.
WGGiIŚ-kkoś10 poz.
WFiIS-kfc25 poz.
WGGiIŚ-kg34 poz.
WIMiC-ktspa4 poz.
WGiG-kgbg16 poz.
WZ-kefz3 poz.
WO-kck66 poz.
WEAIiIB-kaib25 poz.
WFiIS-kfmb9 poz.
WIMiC-kcmo77 poz.
WGGiOŚ-kgo11 poz.
WZ-kzp48 poz.
WGGiOŚ-kgzig38 poz.
WIMiR-krm70 poz.
WMS-krr74 poz.
WZ-kzp24 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WEiP-kzre52 poz.
WZ-kis3 poz.
WGGiIŚ-kgzik28 poz.
WFiIS-kfc162 poz.
WFiIS-kod23 poz.
WFiIS-kod708 poz.
WIMiC-kfmp107 poz.
WFiIS-kfc52 poz.
WIMiIP-kip5 poz.
WMS-kammo17 poz.
WFiIS-kzf97 poz.
DA3 poz.
WMS-kmd46 poz.
WEAIiIB-kbib28 poz.
WEAIiE-km1 poz.
WEiP-kej4 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WGGiOŚ-kse7 poz.
WGGiOŚ-kse6 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WFiIS-kzf35 poz.
WIMiR-kmgpt15 poz.
WIMiC-ktcmo1 poz.
WO-kip1 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WH-ksgks30 poz.
WGiG-kgp31 poz.
WMN-kpp31 poz.
WMS-krr4 poz.
WGGiIŚ-kkoś7 poz.
WIMiR-kkem7 poz.
WZ-kis7 poz.
WZ-kis14 poz.
WEAIiIB-kaib16 poz.
ACK-zwe2 poz.
WGGiIŚ-kgib26 poz.
WGGiOŚ-kgf75 poz.
WIMiC-ktmb33 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WFiIS-kzf3 poz.
WIMiC-kcmo11 poz.
WIMiR-kmw3 poz.
WIMiC-kcmo85 poz.
WGGiIŚ-kgftś44 poz.
WGiG-kgo72 poz.
WEiP-kppe31 poz.
WWNiG-kin5 poz.
WEiP-ktp38 poz.
WMS-krr2 poz.
WIMiR-kseuoś4 poz.
WIMiIP-ktc2 poz.
WIMiC-ktmb57 poz.
WIMiR-kseuoś24 poz.
WIMiR-kkem46 poz.
WFiIS-kfms22 poz.
WIMiC-ktmb6 poz.
WIMiC-ktmb19 poz.
WIMiR-kmw3 poz.