Skorowidz nazwisk


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 Jednostkapozycja
, mgr inż.WZ-kefz4 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg10 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIEiT-kt83 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki3 poz.
, dr hab. inż.WMN-kfm41 poz.
, mgr inż.WEiP-kcw1 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiIP-kmm268 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WEiP-kcw3 poz.
, dr inż.WIEiT-kt72 poz.
, dr hab. inż.WIMiC-kca234 poz.
, dr inż.WIMiIP-kpp59 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-krm116 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc1 poz.
, dr hab.WFiIS-kfc34 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo11 poz.
, dr hab. inż.WGGiOŚ31 poz.
, mgr inż.WEiP-kppe1 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg12 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kee34 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi3 poz.
, mgr inż.ACK-zwe28 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kseuoś141 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWZ-kefz6 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm19 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw14 poz.
, dr inż.WIMiR-krm2 poz.
, drSWFiS3 poz.
, mgr inż.WMN-ksm4 poz.
, dr inż.WMN-kfm79 poz.
, dr hab. inż.WZ-kis49 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps6 poz.
, drWIMiC-ktmb1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGiG-kgbg15 poz.
, drWO-kck17 poz.
, dr inż.WIMiC-kchk133 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis6 poz.
, mgrWZ-kefz1 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg2 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktspa8 poz.
, drWEAIiIB-kis12 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke1 poz.
, dr inż.WMN-knmimn89 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke14 poz.
, drWH-kkf16 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfc4 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kg18 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-ktcmo29 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-kbik323 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw12 poz.
, mgr inż.WMN-knmimn1 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis2 poz.
, mgr inż.WO-kip4 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kkoś22 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmgpt5 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo20 poz.
, mgr inż.WMN-ksm2 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki4 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiR-kmw44 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm68 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kair1 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm32 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kse101 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kmie9 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgis1 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIEiT-kt94 poz.
, inż.WEiP-kzre2 poz.
, prof. zw. dr hab.WGGiOŚ-kmpig1 poz.
, dr hab. inż.WIMiIP-kmm8 poz.
, dr hab. inż.WIMiC-kcmo161 poz.
, mgr inż.WMN-kfm2 poz.
, drWH-kphn29 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kg79 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm21 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis8 poz.
, prof. dr hab.WH-kkf60 poz.
, dr hab.WMS-kammo18 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgo5 poz.
, prof. dr hab. inż.WMN-kpp14 poz.
, mgr inż.WIMiIP-ktc13 poz.
, dr inż.WMN-kpp8 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-kcn145 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo42 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka4 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kse23 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiE-kan4 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgftś19 poz.
, mgr inż.WMN-ksm2 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb3 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgzig12 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi11 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktcmo131 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin2 poz.
, prof. dr hab. inż.WIEiT-ki247 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis6 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap3 poz.
, mgr inż.WZ-kzokpg19 poz.
, drWH-kphn4 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb2 poz.
, mgrWGGiIŚ-kgftś6 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap4 poz.
, mgr inż.WGiG-kgo31 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kotg11 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kaśk135 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair23 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgzig10 poz.
, mgr inż.WGiG-kgo9 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfc4 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc3 poz.
, prof. dr hab.WEAIiIB-kmie1 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism13 poz.
, drWMS-kammo8 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg5 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGGiOŚ-kmpig210 poz.
, dr inż.WIMiR-kmgpt2 poz.
, dr inż.WIMiC-ktspa43 poz.
, dr inż.WIMiR-kmgpt9 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki45 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-koś4 poz.
, dr inż.WZ-kiz19 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw90 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair41 poz.
, dr inż.WGiG-kisps2 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps25 poz.
, drWGiG-kgbg17 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiIP-kmm72 poz.
, inż.WIMiIP-kmsż2 poz.
, dr inż.WFiIS-kis10 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt6 poz.
, mgr inż.WGiG-kezp6 poz.
, drWZ-kzp40 poz.
, dr inż.WGiG-kisps38 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik8 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc2 poz.
, mgr inż.WZ-kzp11 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki1 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm9 poz.
, dr inż.WIEiT-ki53 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse51 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe55 poz.
, dr inż.WMN-knmimn71 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism51 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism101 poz.
, prof. dr hab.WGGiOŚ-kgzig1 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kmf3 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WZ-kiz46 poz.
, drWZ-kzokpg29 poz.
, dr inż.WGiG-kisps23 poz.
, drWMS-kmd5 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-krm111 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb23 poz.
, prof. dr hab. inż.WZ-kis42 poz.
, dr inż.WFiIS-kzf85 poz.
, prof. dr hab. inż.WZ-kzp100 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kip25 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiR-kwzmk18 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-kcmo345 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke20 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kee6 poz.
, mgrWZ-kze7 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki2 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi1 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap2 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kg36 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf1 poz.
, drWZ-kefz25 poz.
, mgr inż.WIMiR-kseuoś4 poz.
, mgr inż.WO-kis6 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe44 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kaib13 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair81 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kpp6 poz.
, mgrWGiG-b5 poz.
, dr hab. inż.WIMiC-ktmb129 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism19 poz.
, prof. dr hab. inż.WGiG-kgp21 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw7 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-kmw133 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbn3 poz.
, dr inż.WIMiC-ktcmo25 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-keaspe76 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki2 poz.
, dr hab. inż.WIMiC-kca256 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps1 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig16 poz.
, dr inż.WIMiR-krm10 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kmpig147 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kgzig72 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-krm124 poz.
, dr hab. inż.WIMiIP-kmm104 poz.
, mgr inż.WFiIS-zod2 poz.
, mgr inż.ACK-zwe11 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfmp5 poz.
, mgr inż.WIMIR-kimit13 poz.
, drWIMiC-kcs43 poz.
, dr hab. inż.WGiG-kgbg2 poz.
, dr inż.WIMiC-kbik55 poz.
, dr inż.WIEiT-ke56 poz.
, dr inż.WO-kip63 poz.
, dr hab. inż.WIMiC-kbik138 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-kchk4 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiIŚ-kotg22 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-knmimn57 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse3 poz.
, dr hab., prof. AGHWEiP-kej19 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg8 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf6 poz.
, dr inż.WGiG-kgp29 poz.
WFiIS-kod1 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi23 poz.
, mgrWMS-kmf1 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgzig108 poz.
, dr inż.WIEiT-ki4 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgib1 poz.
, dr inż.WIEiT-ke52 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kee2 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kotg12 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik41 poz.
, mgr inż.WMN-kpp4 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi10 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmsż10 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm9 poz.
, mgr inż.WZ-kefz4 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps20 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kip7 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiIP-kism574 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-kfm133 poz.
, mgrWEAIiE-ka7 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgf83 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kbib28 poz.
, dr inż.WGiG-kgbg14 poz.
, dr inż.WFiIS-kfms12 poz.
, mgr inż.WO-ktf104 poz.
, mgr inż.WIMiC-kca53 poz.
, dr inż.WIEiT-ki22 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfmp14 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps34 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kis1 poz.
, mgrWIMiC-ktcmo20 poz.
, mgr inż.WFiIS2 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg10 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-koś1 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm1 poz.
, dr inż.ACMiN57 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgo10 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw136 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse8 poz.
, mgr inż.WZ-kbot1 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-kkem52 poz.
, dr hab. inż.WGGiOŚ-kgis34 poz.
, mgrACK-dkdm1 poz.
, dr hab.WMS-kmd42 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kair141 poz.
, dr hab. inż.WZ-kefz87 poz.
, mgr inż.WMN-kfm25 poz.
, dr inż.WMN-kfm8 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw12 poz.
, dr inż.WGiG60 poz.
, dr hab. inż.WEAIiIB-kbib110 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgftś28 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WEAIiIB-keaspe75 poz.
, drWH-ksgks26 poz.
, dr inż.WIEiT-ki1 poz.
, prof. zw. dr hab.WIEiT-ke102 poz.
, mgrWEAIiIB-kair8 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś17 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kotg12 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmsż2 poz.
, mgr inż.WFiIS2 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgzig9 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kis3 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kis7 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfms12 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap6 poz.
, dr inż.WMN-kpp52 poz.
, dr inż.WO-kip58 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiIŚ-kotg43 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kmie59 poz.
, mgr inż.WGiG-kgo1 poz.
, dr hab.WMS-kmd7 poz.
, mgr inż.WEiP-kppe22 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfmp12 poz.
, mgr inż.WEiP-kew18 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw15 poz.
, mgr inż.WGiG-kgp2 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis3 poz.
, dr inż.WIMiR-kap115 poz.
, mgr inż.WEiP-kzre28 poz.
, drWIMiR-kmw60 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-kwzmk46 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb3 poz.
, mgr inż.WZ-kefz6 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism15 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kpp12 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib9 poz.
, drWFiIS-zod1 poz.
, mgr inż.WIMIR-kimit4 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb2 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo1 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki1 poz.
, dr inż.WGiG-kgp56 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kbib15 poz.
, dr inż.WMN-kpp42 poz.
, mgrWZ-spzme1 poz.
, mgr inż.WO-kis21 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfmp3 poz.
, drACMiN55 poz.
, mgr inż.WEiP-kzre10 poz.
, dr inż.WGiG-kezp24 poz.
, dr hab., prof. AGHWZ-kiz30 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kis3 poz.
, mgr inż.WIMiC-kb25 poz.
, mgrBG-ozs28 poz.
, prof. dr hab. inż.WO-kis9 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps1 poz.
, dr inż.WIMiR-kap45 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki3 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kair2 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin2 poz.
, mgrACK-dab13 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki6 poz.
, dr inż.WEiP-kej57 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki2 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kg10 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw3 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt7 poz.
, mgr inż.WWNiG-kig9 poz.
, mgr inż.WZ-kzokpg12 poz.
, dr inż.WGiG-kgo56 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig3 poz.
, dr inż.WIEiT-ki12 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo15 poz.
, dr inż.WWNiG-kig19 poz.
, mgr inż.WEiP-kew10 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps21 poz.
, mgr inż.WEiP-kppe10 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf3 poz.
, dr inż.WMN-knmimn22 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo11 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kg6 poz.
, drWEAIiE-ka11 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-koś10 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb10 poz.
, dr inż.WIEiT-kt3 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb1 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo22 poz.
, mgr inż.WIMiC-kchk1 poz.
, dr hab. inż.WGiG-kisps81 poz.
, mgrWFiIS-kis7 poz.
, mgrWGGiOŚ-kgzig1 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg1 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka4 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiIŚ-kotg81 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kse36 poz.
, mgr inż.WIMiC-kca6 poz.
, dr hab., prof. AGHWEiP-ktp62 poz.
, mgr inż.WIMiC-kb9 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś9 poz.
, dr inż.WIMiR-kkem6 poz.
, dr hab., prof. AGHWH-kphn46 poz.
, mgr inż.WO-kis9 poz.
, prof. zw. dr hab.WGGiOŚ-kse20 poz.
, dr hab. inż.WGGiOŚ-kgf68 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgis57 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kis30 poz.
, dr inż.WZ-kefz30 poz.
, mgr inż.WIMiC-kca8 poz.
, dr hab. inż.WGGiOŚ-khgi70 poz.
, mgrBG-oc7 poz.
, dr inż.WGiG-kgp17 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm1 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm2 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kee3 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib4 poz.
, mgr inż.WZ-kis8 poz.
, mgr inż.WIMiR-kkem37 poz.
, mgrWMS-krr4 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt10 poz.
, dr inż.WEAIiE-kan7 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig6 poz.
, mgr inż.WIMiC-kb6 poz.
, mgrWIEiT-ke47 poz.
, mgr inż.WEAIiE-km2 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki1 poz.
, dr inż.WEAIiE-ke15 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod8 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kan2 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt17 poz.
, dr inż.WIMiC-kfmp47 poz.
, dr hab., prof. AGHWZ-kefz64 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kkoś12 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc33 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kg56 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc4 poz.
, dr inż.WIMiC-ktspa27 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg17 poz.
, mgrWZ-kefz3 poz.
, mgr inż.WEiP-kppe6 poz.
, prof. dr hab.WO-kck71 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib25 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb9 poz.
, dr inż.WIMiC-kcmo87 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgo24 poz.
, dr inż.WZ-kzp72 poz.
, dr hab.WGGiOŚ-kgzig41 poz.
, dr inż.WIMiR-krm86 poz.
, mgrWMS-krr7 poz.
, prof. zw. dr hab.WMS-krr139 poz.
, drWMS-krr32 poz.
, dr inż.WZ-kzp45 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś4 poz.
, mgr inż.WEiP-kzre66 poz.
, mgr inż.WEiP-ktp1 poz.
, mgrWZ-kis5 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb3 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgzik38 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kair4 poz.
, prof. dr hab. inż.WFiIS-kzf7 poz.
, dr hab.WFiIS-kfc214 poz.
, mgrSJO-zja1 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod23 poz.
, prof. dr hab. inż.WFiIS-kod1037 poz.
, drWMS-kammo1 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-kfmp180 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WFiIS-kfc84 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kip5 poz.
, dr hab.WMS-kammo23 poz.
, dr hab. inż.WFiIS-kzf132 poz.
, mgr inż.DA4 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kmd57 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kbib44 poz.
, mgr inż.WEAIiE-km4 poz.
, mgr inż.WEiP-kej4 poz.
, mgr inż.WFiIS3 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki2 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki10 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse10 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse11 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgis17 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kzf66 poz.
, dr inż.WIMiR-kmgpt56 poz.
, prof. zw. dr hab.WIMiC-ktcmo8 poz.
, mgrWO-kip2 poz.
, dr inż.WEAIiE-kee1 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm6 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo5 poz.
, drWH-ksgks31 poz.
, mgr inż.WGiG-kezp1 poz.
, dr inż.WGiG-kgp43 poz.
, mgr inż.WMN-kpp48 poz.
, drWMS-krr10 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kkoś11 poz.
, mgr inż.WIMiR-kkem8 poz.
, mgrWZ-kis7 poz.
, dr inż.WZ-kis17 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair16 poz.
, mgr inż.ACK-zwe2 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig3 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgib46 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf100 poz.
, mgrWIMiC-ktmb33 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig10 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf3 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo33 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw3 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-kcmo128 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGGiIŚ-kgftś66 poz.
, dr inż.WGiG-kgo89 poz.
, dr inż.WEiP-kppe32 poz.
, drWH-ksgks1 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin5 poz.
, dr inż.WEiP-ktp59 poz.
, drWMS-krr8 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kseuoś14 poz.
, drWIMiIP-ktc22 poz.
, dr hab. inż.WIMiC-ktmb90 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś30 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiR-kkem63 poz.
, drWFiIS-kfms35 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb9 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktmb23 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm3 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw3 poz.