List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
ACK-dkdm2 poz.
WIMiC-kbik32 poz.
WEiP-kcw53 poz.
BG-ssk2 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WGiG-kgo80 poz.
WH-kkf1 poz.
WIMiR-kwzmk46 poz.
WIMiR-ksw35 poz.
WZ-spzme10 poz.
WH-kkf6 poz.
WIMiR-kkem3 poz.
WGGiOŚ-kse84 poz.
WIEiT-ke45 poz.
WGGiOŚ-kse18 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WGGiIŚ-kotg39 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WZ-kis42 poz.
WIMiIP-kism37 poz.
WGGiIŚ-kgzik41 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WWNiG-kin95 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiC-ktmb29 poz.
WGGiOŚ-kse46 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WGGiIŚ-kkoś3 poz.
WIMiR-kseuoś29 poz.
WIMiC-kcmo134 poz.
WGGiOŚ-kgf24 poz.
BG-oin4 poz.
WIMiIP-kism263 poz.
WIMiIP-kmm109 poz.
WMN-kfm10 poz.
WIMiR-kkem29 poz.
WIMiIP-kpp6 poz.
WMN-kpp4 poz.
WGGiIŚ-kotg6 poz.
WIMiIP-kmm20 poz.
WIMiC-kca18 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WGiG-kezp63 poz.
WIMiIP-ktc86 poz.
WIMiIP-ktc17 poz.
WGGiOŚ-kgzig10 poz.
WIEiT-ki5 poz.
WZ-kbot37 poz.
WIMiR-ktl33 poz.
WIEiT-ke48 poz.
ACK-dab10 poz.
WMS-krr11 poz.
WZ-kzokpg3 poz.
WGiG-kgbg90 poz.
WEAIiE-kme6 poz.
WZ-kzp1 poz.
WEiP-kmcp7 poz.
WMS-kammo7 poz.
WZ-kze2 poz.
WGGiOŚ-kgo23 poz.
WMS-kammo9 poz.
WIMiIP-kmm24 poz.
WZ-kiz34 poz.
WGGiOŚ-kgf9 poz.
WFiIS-kod14 poz.
WIMiIP-kmm10 poz.
WGGiOŚ-kgzig8 poz.
WGGiOŚ-kmpig67 poz.
WIMiR-krm15 poz.
WIMiR-kmw64 poz.
WO-ktf95 poz.
WIMiIP-kpp94 poz.
WO-kip68 poz.
WEAIiIB-kmie126 poz.
WIMiR-krm11 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WEiP-ktp38 poz.
ACK-zao9 poz.
WH-ksoas26 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WEAIiE-ke7 poz.
WEAIiIB-kee13 poz.
WIMiC-kcmo4 poz.
WFiIS-kis30 poz.
WIMiC-ktmb27 poz.
WGGiOŚ-khgi13 poz.
WO-kis12 poz.
WIEiT-ki24 poz.
WIEiT-ki97 poz.
WIMiR-kseuoś16 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMS-kammo4 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WEiP-kej32 poz.
WGGiOŚ-kse9 poz.
WGGiOŚ-kgis14 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WGGiOŚ-khgi92 poz.
WO-b1 poz.
WGGiIŚ-kotg72 poz.
WMN-kfm18 poz.
WFiIS-kis15 poz.
WO-kip49 poz.
WIMiIP-ktc113 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WH-kkf23 poz.
WIMiC-kcn31 poz.
WIMiC-kcn33 poz.
WIMiR-kmw75 poz.
WMN-kfm41 poz.
WIEiT-ke37 poz.
WIMiR-krm24 poz.
WGiG-kgbg84 poz.
WIMiC-ktmb167 poz.
WGGiOŚ-khgi4 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WH-ksgks29 poz.
WGGiOŚ-koś7 poz.
WMN-kpp298 poz.
WIMiIP-zfp1 poz.
WIMiC-kcmo22 poz.
WGGiOŚ-kmpig6 poz.
WGGiOŚ-kmpig169 poz.
WIMiC-kcn61 poz.
WIMiC-kfc2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WFiIS-kzf5 poz.
WIMiR-krm59 poz.
WGGiOŚ-kgf29 poz.
WEAIiIB-kaib24 poz.
WIMiC-kbik8 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WGiG-kisps35 poz.
WMS-kmf2 poz.
WGGiIŚ-kgftś4 poz.
WGiG-kgbg14 poz.
WZ-kefz43 poz.
ACMiN29 poz.
WIEiT-ki19 poz.
WEiP-ktp19 poz.
WIMiR-kmw16 poz.
WMS-kmd6 poz.
WEiP-kcw17 poz.
WMN-ksm1 poz.
WIMiR-kmgpt51 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WH-kphn1 poz.
OEN2 poz.
WFiIS-kzf11 poz.
WGGiIŚ-kgftś18 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WIEiT-ke114 poz.
WGGiOŚ-kmpig26 poz.
WEAIiIB-kmie42 poz.
WIMiC-kcn67 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WEAIiIB2 poz.
WIMiR-krm133 poz.
WIMiR-kap28 poz.
WWNiG-kin41 poz.
WIMiIP-kism13 poz.
WEiP-kew18 poz.
WIMiR-krm9 poz.
ACMiN79 poz.
WFiIS-kzf6 poz.
WGGiOŚ-kgf29 poz.
WIEiT-ke6 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WH-ksgks37 poz.
WIMiC-kcmo34 poz.
WGGiOŚ-kgo18 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WGGiIŚ-kg5 poz.
WIMiR-kap24 poz.
WIMiR-kwzmk26 poz.
WZ-kzp35 poz.
WIEiT-kt17 poz.
WFiIS-kfc8 poz.
WFiIS-kfc65 poz.
WGGiOŚ-kgzig2 poz.
WEAIiIB-keaspe19 poz.
WWNiG37 poz.
WFiIS-kfmb49 poz.
WIMiIP-kmm29 poz.
WGGiOŚ-kmpig102 poz.
WGiG-kezp8 poz.
WFiIS-kfmb21 poz.
WH-ksgks1 poz.
WEiP-kmcp17 poz.
BG-ssk1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WIMiIP-kism16 poz.
WGGiIŚ-kotg9 poz.
WGGiIŚ-kotg26 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WEAIiIB-kis32 poz.
WGGiOŚ-kaśk26 poz.
BG-oin1 poz.
WGGiOŚ-kgo29 poz.
WIMiR-kkem52 poz.
WGGiOŚ-kmpig7 poz.
WIEiT-ke56 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WIMiR-ktl5 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WO-kck25 poz.
WGGiOŚ-kgf34 poz.
WGGiOŚ-khgi24 poz.
WGGiOŚ-kgis10 poz.
WGiG-kisps21 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WZ-kbot29 poz.
ACK-zao10 poz.
WEAIiE-ka7 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiR-kmgpt47 poz.
WGGiIŚ-kkoś23 poz.
WGGiIŚ-kgftś26 poz.
ACMiN1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WZ-kiz1 poz.
WMS-kammo5 poz.
WGGiIŚ-kgib6 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMN-kfm25 poz.
ACMiN83 poz.
WGGiOŚ-kgf3 poz.
ACK-zwe23 poz.
WIMiC-kb43 poz.
WIMiR-krm65 poz.
WIMiR-kmgpt44 poz.
WZ-kefz4 poz.
WFiIS3 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WMS-kmd36 poz.
WWNiG-kig10 poz.
WIMiIP-kmm6 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-kap43 poz.
WIMiR-kseuoś34 poz.
WIMiR-kmw34 poz.
WIMiR-kkem43 poz.
WFiIS-kzf20 poz.
WMS-krr6 poz.
WFiIS-kfc9 poz.
WIMiIP-kism21 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WIMiIP-kmsż20 poz.
WZ-kze32 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WMN-knmimn1 poz.
WO-kip2 poz.
WGGiOŚ-kgo3 poz.
WEiP-kcw16 poz.
WIMiC-kca10 poz.
WIMiR-ksw112 poz.
WGGiOŚ-kse30 poz.
WZ-kzokpg9 poz.
WFiIS-kfmb1 poz.
WIMiIP-kmm33 poz.
WGGiOŚ-kgf5 poz.
WIMiC-kbik11 poz.
WMS-kammo13 poz.
WEAIiIB-kmie6 poz.
WIMiC-kbn52 poz.
WIEiT-kt4 poz.
WGGiOŚ-kgis7 poz.
WGiG-kezp39 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WIMiR-kseuoś12 poz.
WH-ksgks23 poz.
WIMiC-kb12 poz.
WIMiIP-kmsż45 poz.
WEAIiE-kee1 poz.
WIMiC-kfmp11 poz.
WIMiC-kca78 poz.
WGiG-kezp33 poz.
WGiG-kisps7 poz.
WGGiOŚ-khgi14 poz.
WEiP-kmcp2 poz.
WIMiR-kkem1 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WIMiC-kb22 poz.
WGGiOŚ-koś6 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WGGiIŚ-kkoś6 poz.
WIMiR-kseuoś12 poz.
WGiG-kgbg28 poz.
WEAIiIB-keaspe28 poz.
WEAIiIB-kee2 poz.
WGGiIŚ-kgftś52 poz.
WEAIiIB-kaib40 poz.
WZ-kiz119 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WIMiC-kchk34 poz.
WEAIiE-ke5 poz.
WMN-kmn40 poz.
WIEiT-ke20 poz.
WMN-kpp6 poz.
WMN-kpp9 poz.
WEAIiIB-keaspe10 poz.
WIMiIP-kism147 poz.
WIMiIP-kism2 poz.
WEiP-ktp25 poz.
WEiP-kew44 poz.
WEAIiIB-kis6 poz.
WIMiIP-kmsż43 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WFiIS-kod706 poz.
WGGiOŚ-kgf14 poz.
WGGiOŚ-kgis22 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WEiP-kzre30 poz.
WMN-knmimn17 poz.
WGiG-kgbg5 poz.
WGGiOŚ-kgzig19 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-krm8 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WGGiOŚ-kgo28 poz.
WEAIiIB-kmie158 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WIMiR-krm9 poz.
WEAIiE-kee13 poz.
WEAIiIB-kee17 poz.
WEAIiIB-kaib120 poz.
WIMiC-kcn43 poz.
WGiG-kisps13 poz.
WIMiIP-kism18 poz.
WIMiR-kmw41 poz.
WEiP-kmcp8 poz.
WGGiOŚ-kgis25 poz.
WGiG-kisps36 poz.
WIEiT-ke44 poz.
WGGiOŚ-kmpig4 poz.
WIMiR-krm43 poz.
WFiIS-kfc10 poz.
WO-ktf41 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WEiP-kzre12 poz.
WEiP-kew249 poz.
WGGiOŚ-mg1 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WIMiR-ktl89 poz.
WEAIiIB-keaspe41 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WIMiR-ksw1 poz.
WIMiR6 poz.
WGiG-kgo13 poz.
WIMiC-kbik75 poz.
WIMiC-kchk10 poz.
WFiIS-kod178 poz.
WMS-kammo11 poz.
WFiIS-kod246 poz.
WMS-krr16 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WH-kkf11 poz.
WIMiIP-kmsż144 poz.
WGGiIŚ-kgftś14 poz.
WIMiC-kcmo35 poz.
WO-kck2 poz.
WEAIiIB-kee36 poz.
ACK-dkdm8 poz.
WIMiC-kbn10 poz.
WEAIiIB-kaib6 poz.
WGGiOŚ-kgf31 poz.
WEiP-ktp121 poz.
WGGiOŚ-khgi65 poz.
WMS-kammo2 poz.
WWNiG-kwg5 poz.
WIMiC-kchk132 poz.
WEiP-kppe12 poz.
WEiP-ktp2 poz.
WIMiIP-kmm1 poz.
WFiIS-kis24 poz.
WGGiIŚ-kotg7 poz.
WMN-kpp36 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WIMiC-kfc42 poz.
WIMiIP-kism16 poz.
WEAIiIB-kis21 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiC-ktmb29 poz.
WMN-kfm7 poz.
WIMiIP-kism47 poz.
WGGiOŚ-kgzig66 poz.
WH-ksoas88 poz.
WIMiR-kmgpt16 poz.
WIMiR-kap1 poz.
WGGiOŚ-kmpig36 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WGGiIŚ-kgftś5 poz.
WH-kphn27 poz.
BG-oin8 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WGGiOŚ-kgis2 poz.
WFiIS-kod197 poz.
WIMiC-ktmb40 poz.
WGGiOŚ-kgzig17 poz.
BG-oin13 poz.
WEiP-ktp18 poz.
WEiP-kmcp22 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiIP-kpp100 poz.
WGGiOŚ-kmpig6 poz.
WZ-kze29 poz.
WMN-kpp30 poz.
WEAIiIB-kis13 poz.
WIMiIP-kism6 poz.
WMS-krr8 poz.
WIMiIP-kpp1 poz.
WZ-kefz1 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
Rb13 poz.