Skorowidz nazwisk


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 Jednostkapozycja
, inż.ACK-dkdm2 poz.
, dr hab., prof. AGHWZ-kiz1 poz.
, mgrBG-oin4 poz.
, dr inż.WIMiC-kbik44 poz.
, dr hab. inż.WEiP-kcw66 poz.
, mgrBG-ssk13 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke8 poz.
, dr inż.WGiG-kgo87 poz.
, mgrWH-kkf1 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-kwzmk75 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-ksw78 poz.
, mgrWZ-spzme10 poz.
, mgr inż.WGiG-kgo3 poz.
, drWH-kkf6 poz.
, mgrWZ-spzme1 poz.
, dr inż.WIMiR-kkem3 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kse97 poz.
, dr hab. inż.WIEiT-ke70 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse18 poz.
, mgr inż.WIMiR-ktl4 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kotg61 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm2 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgzig4 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki6 poz.
, dr inż.WZ-kis74 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism65 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgzik49 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kan1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWWNiG-kin199 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki3 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktmb30 poz.
, mgr inż.WFiIS2 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kse73 poz.
, inż.WIMiR-ksw5 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo14 poz.
, mgr inż.WZ-kiz1 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kkoś3 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś46 poz.
, dr inż.WIMiC-kcmo152 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kgf53 poz.
, inż.BG-oin4 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kism331 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm150 poz.
, mgr inż.WMN-kfm10 poz.
, dr inż.WIMiR-kkem40 poz.
, dr inż.WIMiIP-kpp27 poz.
, mgr inż.WMN-kpp6 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kotg9 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiIP-kmm73 poz.
, mgr inż.WIMiC-kca36 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm4 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGiG-kezp100 poz.
, dr inż.WWNiG-kig1 poz.
, dr hab.WIMiIP-ktc127 poz.
, drWIMiIP-ktc22 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgzig28 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki5 poz.
, dr inż.WZ-kbo64 poz.
, dr inż.WIMiR-ktl33 poz.
, dr inż.WIEiT-ke71 poz.
, inż.ACK-dab12 poz.
, drWMS-krr13 poz.
, mgr inż.WGiG-kezp1 poz.
, mgrWZ-kzokpg3 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGiG-kgbg171 poz.
, drWH-ksgks18 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kme10 poz.
, mgrWZ-kzp2 poz.
, dr inż.WMN-knmimn33 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw3 poz.
, mgr inż.WEiP-kmcp8 poz.
, drWMS-kammo10 poz.
, mgr inż.WMN-ksm1 poz.
, drWZ-kze8 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo23 poz.
, drWMS-kammo12 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm25 poz.
, dr inż.WZ-kiz43 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki15 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kgf20 poz.
, dr inż.WIEiT-ki1 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod59 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm11 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś2 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kgzig12 poz.
, dr hab. inż.WGGiOŚ-kmpig107 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm15 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-kmw113 poz.
, dr hab. inż.WO-ktf123 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiIP-kpp163 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWO-kip89 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kmie147 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm11 poz.
, mgr inż.WZ-kiz3 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo15 poz.
, mgr inż.WEiP-ktp46 poz.
, drACK-zao10 poz.
, drWH-ksoas44 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kis20 poz.
, prof. zw. dr hab.WEAIiE-ke24 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kee16 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo10 poz.
, dr hab. inż.WFiIS-kis72 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb35 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi15 poz.
, mgr inż.WO-kis12 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki30 poz.
, dr hab. inż.WIEiT-ki181 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw5 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś18 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kmf1 poz.
, prof. dr hab.WZ-kbot2 poz.
, drWMS-kammo8 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki2 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap6 poz.
, mgr inż.WEiP-kej37 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse13 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgis16 poz.
WIMiIP-kmm3 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGGiOŚ-khgi95 poz.
, dr inż.WO-b6 poz.
, dr hab. inż.WGGiIŚ-kotg95 poz.
, dr inż.WMN-kfm4 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-kfm38 poz.
, dr inż.WFiIS-kis31 poz.
, dr inż.WO-kip52 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm4 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiIP-ktc161 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki2 poz.
, drWH-kkf37 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-kcn65 poz.
, prof. zw. dr hab.WIMiC-kcn72 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiIŚ-kkoś2 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw89 poz.
, dr hab. inż.WMN-kfm63 poz.
, dr inż.WIEiT-ke40 poz.
, dr inż.WIMiR-krm39 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGiG-kgbg125 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiC-ktmb264 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-khgi10 poz.
, mgr inż.WIMiR-kkem1 poz.
, dr inż.WGiG-kisps13 poz.
, drWH-ksgks53 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-koś8 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-kpp385 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-zfp3 poz.
, dr inż.WIMiC-kcmo33 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGGiOŚ-kmpig15 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kmpig240 poz.
, drWIMiC-kcn95 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfc2 poz.
, prof. dr hab. inż.WEAIiE-kan4 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgf4 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf8 poz.
, dr inż.WIMiR-krm77 poz.
, drWMN-kfm2 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgf62 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kaib30 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik11 poz.
, mgrWGGiOŚ-kgf2 poz.
, prof. dr hab.WGiG-kisps55 poz.
, mgrWMS-kmf3 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś4 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg14 poz.
, dr inż.WZ-kefz71 poz.
, dr inż.ACMiN36 poz.
, dr inż.WIEiT-ki33 poz.
, mgr inż.WEiP-ktp27 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw25 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kmd18 poz.
, mgrWIMiC-kfmp50 poz.
, drWEiP-kcw36 poz.
, mgr inż.WMN-ksm1 poz.
, dr inż.WIMiR-kmgpt66 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm3 poz.
, drWH-kphn1 poz.
, mgrOEN3 poz.
, dr hab. inż.WFiIS-kzf19 poz.
, dr hab. inż.WGGiIŚ-kgftś27 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap6 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg1 poz.
, dr hab. inż.WIEiT-ke162 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kmpig40 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kmie48 poz.
, dr inż.WIMiC-kcn89 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm8 poz.
WEAIiIB5 poz.
, dr inż.WIMiR-krm174 poz.
, prof. dr hab.WZ-kiz2 poz.
, dr inż.WIMiR-kap38 poz.
, mgrWIEiT-ke2 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin47 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism19 poz.
, drWEiP-kew79 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm11 poz.
, dr inż.ACMiN105 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf9 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf41 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke6 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse3 poz.
, drWH-ksgks46 poz.
, drWIMiC-kcmo54 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgo33 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki10 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kg10 poz.
, dr inż.WIMiR-kap33 poz.
, dr inż.WIMiR-kwzmk32 poz.
, dr inż.WZ-kzp63 poz.
, dr inż.WIEiT-kt17 poz.
, drWZ-pm2 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc11 poz.
, dr inż.WFiIS-kfc78 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgzig3 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe27 poz.
, dr inż.WWNiG-kin45 poz.
, dr inż.WFiIS-kfmb69 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm55 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kmpig128 poz.
, mgr inż.WGiG-kezp8 poz.
, dr hab.WFiIS-kfmb38 poz.
, drWH-ksgks2 poz.
, mgr inż.WEiP-kmcp20 poz.
, mgrBG-ssk2 poz.
, mgr inż.WZ-kefz4 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism28 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kotg11 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kotg31 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin2 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kis43 poz.
, prof. dr hab. inż.WGiG-kgbg1 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGGiOŚ-kaśk74 poz.
, mgrBG-oin5 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgo33 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka1 poz.
, dr inż.WIMiR-kkem88 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig14 poz.
, dr inż.WIEiT-ke79 poz.
, dr inż.WGiG-kgbg18 poz.
, mgr inż.WIMiR-ktl9 poz.
, mgrWZ-kzokpg15 poz.
, dr inż.WO-kck51 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgf36 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi24 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgis10 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGiG-kisps43 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi1 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg2 poz.
, dr inż.WZ-kbot69 poz.
, drACK-zao11 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka7 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm5 poz.
, mgr inż.WMN-ksm3 poz.
, dr inż.WIMiR-kmgpt48 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGGiIŚ-kkoś50 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm1 poz.
, drWGGiIŚ-kgftś39 poz.
, drACMiN4 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ1 poz.
, dr inż.WZ-kefz3 poz.
, dr inż.WZ-kiz60 poz.
, drWMS-kammo7 poz.
, dr inż.WGiG-kisps13 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgib9 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke18 poz.
, drWMS-kmf1 poz.
, mgr inż.WMN-kfm25 poz.
, dr inż.ACMiN89 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgzig6 poz.
, mgrWGGiOŚ-kgf4 poz.
, mgr inż.ACK-zwe28 poz.
, dr inż.WIMiC-kb44 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-krm95 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmgpt53 poz.
, drWZ-kefz9 poz.
, mgr inż.WFiIS3 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib2 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kmd59 poz.
, mgr inż.WWNiG-kig12 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm15 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktmb5 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw10 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin1 poz.
, dr inż.WIMiC-ktcmo1 poz.
, mgrWZ-kzokpg2 poz.
, dr inż.WIMiR-kap72 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś55 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiR-kmw70 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-kkem52 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf27 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf4 poz.
, drWMS-krr8 poz.
, dr inż.WFiIS-kfc13 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism23 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo3 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmsż44 poz.
, dr inż.WZ-kze37 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki1 poz.
, mgr inż.WMN-knmimn1 poz.
, mgr inż.WO-kip2 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo3 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka11 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo12 poz.
, dr inż.WEiP-kcw18 poz.
, mgr inż.WIMiC-kca15 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiR-ksw175 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse32 poz.
, mgrWZ-kzokpg9 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb3 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm70 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgf14 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik17 poz.
, drWMS-kammo19 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kmie6 poz.
, drWIMiC-kbn65 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt5 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgis8 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgftś14 poz.
, dr inż.WGiG-kezp50 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw7 poz.
, mgr inż.WEAIiE-km1 poz.
, dr inż.WEAIiE-ke16 poz.
, dr inż.WIMiR-krm12 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś44 poz.
, drWH-ksgks34 poz.
, dr inż.WEAIiE-ka6 poz.
, mgr inż.WIMiC-kb17 poz.
, dr hab. inż.WIMiIP-kmsż75 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kee2 poz.
, dr inż.WIMiC-kfmp13 poz.
, prof. dr hab.WIMiC-kca124 poz.
, mgr inż.WGiG-kezp35 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg5 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps16 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi17 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEiP-kmcp14 poz.
, mgr inż.WIMiR-kkem3 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kg4 poz.
, mgr inż.WIMiC-kb29 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-koś11 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kkoś17 poz.
, dr inż.WGiG-kgp3 poz.
, mgr inż.WO-kip4 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś22 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGiG-kgbg69 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe45 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kee3 poz.
, dr hab. inż.WGGiIŚ-kgftś92 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair97 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWZ-kiz141 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw19 poz.
, dr inż.WIMiC-kcn45 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke7 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WMN-kmn74 poz.
, dr inż.WIEiT-ke24 poz.
, mgr inż.WMN-kpp6 poz.
, mgr inż.WMN-kpp9 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe20 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WIMiIP-kism164 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism2 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WEiP-ktp81 poz.
, dr inż.WEiP-kew50 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kis10 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmsż46 poz.
, mgrWZ-kzp1 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki2 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki4 poz.
, dr hab. inż.WFiIS-kod877 poz.
, mgrBG-ssb2 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf24 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgis32 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke10 poz.
, dr inż.WEiP-kzre52 poz.
, drWMN-knmimn19 poz.
, mgr inż.WGiG-kgbg5 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-ksw8 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgzig33 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin7 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm8 poz.
, drWFiIS-kis10 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgo32 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kmie208 poz.
, inż.WGGiOŚ-kse5 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kg2 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm9 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kee14 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WEAIiIB-kee29 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WEAIiIB-kair189 poz.
, dr inż.WIMiC-kcn57 poz.
, drWGGiOŚ-kgo2 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps13 poz.
, dr hab. inż.WIMiIP-kism37 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw48 poz.
, dr inż.WEiP-kmcp14 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kgis27 poz.
, drWGiG-kisps45 poz.
, dr inż.WIEiT-ke62 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig7 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-krm46 poz.
, drWFiIS-kfc12 poz.
, dr inż.WO-ktf54 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WGGiOŚ-kmpig13 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism5 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WEiP-kzre65 poz.
, prof. zw. dr hab. inż.WEiP-kew374 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-mg2 poz.
, drWZ-kzokpg13 poz.
, dr inż.WIMiR-ktl99 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe56 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt1 poz.
, mgr inż.WIMiR-ksw9 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktcmo1 poz.
, dr inż.WGiG-kgo24 poz.
, dr inż.WIMiC-kbik91 poz.
, mgr inż.WIMiC-kchk10 poz.
, dr inż.WFiIS-kod181 poz.
, drWMS-kammo18 poz.
, dr inż.WFiIS-kod306 poz.
, dr hab.WMS-krr22 poz.
, dr inż.WFiIS-kzf3 poz.
, dr hab. inż.WGGiOŚ-kgf17 poz.
, dr inż.WIMiC-ktcmo1 poz.
, drWH-kkf15 poz.
, dr hab. inż.WIMiIP-kmsż204 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś14 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś3 poz.
, mgr inż.WFiIS-kft4 poz.
, dr inż.WIMiC-kcmo51 poz.
, dr inż.WO-kck4 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kee51 poz.
, mgr inż.ACK-dkdm9 poz.
, mgrWIMiC-kbn10 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib7 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kgf54 poz.
, dr hab., prof. AGHWEiP-ktp192 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-khgi132 poz.
, drWMS-kammo2 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg5 poz.
, mgr inż.WWNiG1 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-kchk188 poz.
, dr inż.WEiP-kppe20 poz.
, mgr inż.WEiP-ktp2 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm1 poz.
, dr inż.WFiIS-kis30 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kotg15 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm1 poz.
, dr inż.WMN-kpp53 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo14 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-kfc67 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism20 poz.
, mgr inż.WIMiR-kkem1 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm10 poz.
, mgr inż.WIMiC-kchk4 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kis21 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kg8 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kan2 poz.
, inż.WIMiR-krm2 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb56 poz.
, mgr inż.WMN-kfm9 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism68 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kgzig106 poz.
, prof. zw. dr hab.WH-ksoas123 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmgpt20 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap1 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig37 poz.
, mgr inż.WIMiR-kseuoś1 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap14 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kgftś18 poz.
, mgrWIMiIP-kism1 poz.
, prof. dr hab.WH-kphn31 poz.
, mgrBG-oin15 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki4 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgis4 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kod263 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb56 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzf1 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgzig24 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi4 poz.
, mgrBG-oin24 poz.
, mgr inż.WEiP-ktp18 poz.
, mgr inż.WEiP-kmcp24 poz.
, mgr inż.WEiP-kppe3 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiIP-kpp140 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kmpig24 poz.
, drWZ-kze37 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-kpp52 poz.
, mgrWEAIiIB-kis13 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism6 poz.
, prof. zw. dr hab.WMS-krr27 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kpp1 poz.
, mgr inż.WZ-kiz6 poz.
, dr inż.WZ-kefz5 poz.
, mgr inż.WO-ktf5 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kse9 poz.
, mgrRb13 poz.