Skorowidz nazwisk


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 Jednostkapozycja
WZ-kzokpg25 poz.
WMS-kammo21 poz.
WEAIiIB-kmie18 poz.
WIMiR-kmgpt6 poz.
WIEiT-ki15 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WEAIiE-kee6 poz.
WIMiC-kcmo6 poz.
WGGiOŚ-kse20 poz.
WGGiOŚ-kse40 poz.
WEAIiIB-kmie1 poz.
WGGiOŚ-khgi37 poz.
WEiP-kppe20 poz.
WZ-kbo42 poz.
WFiIS-kzf1 poz.
WIMiC-kfmp2 poz.
WO-kip95 poz.
WFiIS-kfmb14 poz.
WEAIiIB-kis41 poz.
WZ-kefz1 poz.
WEAIiIB-kmie5 poz.
WEAIiIB-kair31 poz.
WEAIiIB-kbib10 poz.
WIMiIP-kpp21 poz.
WIEiT-ke3 poz.
WO-kis88 poz.
WO-kip4 poz.
WZ-kefz5 poz.
WEiP-kmcp61 poz.
WIMiIP-kip99 poz.
WIEiT-ki6 poz.
WIMiIP-ktc59 poz.
WMS-kmd31 poz.
WWNiG-kig228 poz.
WO-ktf120 poz.
WFiIS-kzf8 poz.
WIMIR-kimit88 poz.
WZ-kiz8 poz.
WIMiR-kseuoś2 poz.
ACK1 poz.
WWNiG-kig3 poz.
WGiG-kisps2 poz.
WMS-kammo3 poz.
WGGiOŚ-kaśk1 poz.
WEiP-kcw4 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WO-kip45 poz.
WIMiC-kfmp2 poz.
WEiP-kzre8 poz.
WFiIS-kis18 poz.
WGiG-kgbg86 poz.
WIMiIP-kmsż6 poz.
WIEiT-ke16 poz.
WIEiT-kt13 poz.
WIMiR-kmw274 poz.
WGGiIŚ-kgib60 poz.
WMS-kammo2 poz.
WIEiT-ke140 poz.
WO10 poz.
SJO-zja1 poz.
WGGiOŚ-khgi89 poz.
WEiP-kcw13 poz.
WEiP-kmcp2 poz.
WIMiC-kbik4 poz.
WIEiT-kt78 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WEAIiIB-kbib48 poz.
ACK1 poz.
WIEiT-ki6 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WIMiC-ktmb33 poz.
WMS-krr2 poz.
WZ-kze23 poz.
WH-ksoas56 poz.
WFiIS-kfms120 poz.
WO-kis99 poz.
WIMiC-ktmb32 poz.
WFiIS-kfc286 poz.
WEiP-ktp18 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WGGiOŚ-khgi4 poz.
WGiG-kgp51 poz.
WMN-kpp4 poz.
WMS-kmf2 poz.
WFiIS-kfc8 poz.
WEAIiIB-kis2 poz.
WIMiC-kcn2 poz.
WIMiIP-kmm37 poz.
WIMiIP-kmsż151 poz.
WGiG-kgp59 poz.
WGGiOŚ-kgf62 poz.
WIMiIP-ktc15 poz.
WEiP-ktp17 poz.
WIMiR-ksw1 poz.
WEiP-ktp49 poz.
WO-ktf1 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiIP-kmsż24 poz.
WZ-kiz97 poz.
WGGiOŚ-khgi14 poz.
WEiP-kcw2 poz.
WMS-krr1 poz.
WIMiR-krm98 poz.
WGGiOŚ-khgi11 poz.
WGGiOŚ-khgi11 poz.
WZ-kzp2 poz.
WGGiOŚ-kgzig7 poz.
WIEiT-ke5 poz.
WMN-knmimn88 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WMN-kfm17 poz.
WIEiT-ke23 poz.
WIMiR-ksw157 poz.
WEAIiIB-kmie2 poz.
WGGiIŚ-kkoś14 poz.
WGGiOŚ-kgf24 poz.
WGiG-kisps2 poz.
WEAIiIB-kmie93 poz.
WIEiT-ke58 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WGGiOŚ-kgf19 poz.
WFiIS-kfmb2 poz.
WEAIiE-ka4 poz.
WGGiOŚ-khgi23 poz.
WIMiR-kmw75 poz.
WIMiIP-kmm3 poz.
WO-kck21 poz.
WIMiC-ktspa12 poz.
WFiIS-kfmb3 poz.
WGiG-kisps17 poz.
WIMiR-kmw21 poz.
WFiIS-kzf5 poz.
WIMIR-kimit54 poz.
WGGiOŚ-kse6 poz.
WGiG-kgo305 poz.
ACK-zwe67 poz.
WIMiR-kap9 poz.
WIMiC-kcmo122 poz.
WGGiOŚ-kgf35 poz.
WFiIS-kft1 poz.
WO-kis86 poz.
WGiG-kgo31 poz.
ACMiN26 poz.
WEAIiIB-keaspe25 poz.
WGGiOŚ-kgzig4 poz.
WEiP-kppe1 poz.
ACMiN24 poz.
WIMiIP-ktc64 poz.
WFiIS-kis4 poz.
WMN-kpp150 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WIMiIP-kpp44 poz.
WMN-kpp5 poz.
WGiG-kgo20 poz.
WGGiOŚ-kgf16 poz.
WH-ksgks5 poz.
WO-ktf36 poz.
WO-kip3 poz.
WIMiIP-kip144 poz.
WFiIS-kfc62 poz.
WIEiT-ke17 poz.
WEAIiE-kee10 poz.
WFiIS-kzf1 poz.
WGGiOŚ-kaśk10 poz.
WIMiIP-kmm38 poz.
WMS-kmd3 poz.
WFiIS-kzf1 poz.
WGGiOŚ-kse11 poz.
WGGiOŚ-kgo8 poz.
WEAIiE-ka6 poz.
WEiP-kej49 poz.
WGiG-kisps51 poz.
WGiG-kezp65 poz.
WGGiOŚ-koś108 poz.
WGiG-kgp96 poz.
WGGiOŚ-khgi16 poz.
WIMiC-kcmo3 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WIMiC-ktcmo32 poz.
WEiP-kmcp9 poz.
WEiP-kew3 poz.
WGiG-kezp1 poz.
WEAIiIB-keaspe36 poz.
WMN-kpp161 poz.
WEAIiE-kme4 poz.
WIMiR-krm34 poz.
WO-kck3 poz.
WZ-kis14 poz.
WGiG-kgbg15 poz.
WGiG-kgbg138 poz.
WIMIR-kimit30 poz.
WMN-ksm3 poz.
WIEiT-ki162 poz.
WFiIS-kod996 poz.
OEN5 poz.
WGiG-kisps22 poz.
WIMiR-ksw79 poz.
WIMiR-kkem9 poz.
WIMiC-kcmo4 poz.
WMN-kpp26 poz.
WIEiT-ki305 poz.
WZ-kzokpg10 poz.
WEAIiIB-kis1 poz.
WZ-kiz9 poz.
WGGiOŚ-khgi8 poz.
WIMiR-kmw78 poz.
WIMiR-kwzmk4 poz.
ACMiN5 poz.
WEAIiIB-kair16 poz.
WEAIiIB-keaspe68 poz.
WIMiR-krm117 poz.
WGGiOŚ-kmpig12 poz.
WIEiT7 poz.
WEiP-kppe4 poz.
WIMiC-kcn7 poz.
WIMIR-kimit29 poz.
WGiG-kgo45 poz.
WIMiIP-kip10 poz.
WIMiIP-kmsż91 poz.
WGGiOŚ-kmpig36 poz.
WZ-kis8 poz.
WEAIiIB-kis56 poz.
WZ-kzokpg40 poz.
WEiP-kew46 poz.
WWNiG-kig20 poz.
WEiP-ktp44 poz.
WIMiC-ktcmo4 poz.
WFiIS-kzf5 poz.
WGiG-kgbg15 poz.
WIMiC-kchk15 poz.
WGGiOŚ-kgf35 poz.
WEAIiE-kt5 poz.
WGGiOŚ-khgi2 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WIMiC-ktcmo2 poz.
WEAIiIB-kaib1 poz.
WIMiR-kkem4 poz.
WIMiIP-pi70 poz.
WIMiC-kfmp80 poz.
WEAIiIB-kis77 poz.
WIMiR-kmw143 poz.
WGiG-kgo1 poz.
WGGiIŚ-kkoś1 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WGGiOŚ-kmpig17 poz.
WEAIiIB-kbib12 poz.
WEAIiIB-kmie65 poz.
WGiG-kgbg35 poz.
WFiIS-kfmb21 poz.
WIMiC-ktmb25 poz.
WIEiT-ki13 poz.
WGGiOŚ-zsg5 poz.
WEAIiIB-kee6 poz.
WGGiOŚ-khgi194 poz.
UCI13 poz.
WIEiT-kt6 poz.
WGGiOŚ-kaśk7 poz.
WEAIiIB-kaib4 poz.
ACMiN142 poz.
WIMiC-kcmo6 poz.
WEAIiIB-kmie133 poz.
WIMiIP-kmm8 poz.
WIMiC-kchk16 poz.
WEAIiIB-kair8 poz.
WWNiG-kin22 poz.
WIEiT-ke1 poz.
WGGiOŚ-khgi10 poz.
WGGiIŚ-kg8 poz.
WWNiG-kwg78 poz.
WGGiOŚ-kgis13 poz.
WGiG-kgp7 poz.
WIMiC4 poz.
WMN-kpp537 poz.
WIMiR-kmgpt13 poz.
WIMiR-krm26 poz.
WGGiOŚ-kgf14 poz.
WIEiT-ke19 poz.
WIMiR-ksw25 poz.
WEAIiIB-kee1 poz.
WIMiR-ksw5 poz.
WGGiOŚ-kaśk21 poz.
WMS-krr10 poz.
WGGiIŚ-kgib41 poz.
WFiIS-kis4 poz.
WIMiIP-kip16 poz.
ACK-zwe31 poz.
WGGiIŚ-kgib31 poz.
WH-ksgks2 poz.
WEiP-ktp62 poz.
WEAIiIB-kaib3 poz.
WGiG-kgbg29 poz.
WIMiR-krm108 poz.
DA7 poz.
WGGiOŚ-kgzig22 poz.
WIMiIP-kmm56 poz.
WGiG-kgbg22 poz.
WGGiOŚ-kgzig7 poz.
WFiIS-kis27 poz.
WIMiR-kmw30 poz.
WO-kis32 poz.
WO-ktf66 poz.
WGGiIŚ-kgftś33 poz.
WEiP-kppe80 poz.
WEAIiE-ka8 poz.
WIMiC-kchk126 poz.
ACMiN26 poz.
WFiIS-kfc20 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WIMiIP-ktc3 poz.
WEiP-kew3 poz.
WIMiC-kcn5 poz.
WMN-kfm47 poz.
WEAIiIB-kair50 poz.
WFiIS-kfc99 poz.
WGGiOŚ-kgzig16 poz.
WIMiR-kseuoś95 poz.
WEAIiE-ka5 poz.
WZ-kefz42 poz.
WIEiT-ke40 poz.
WIEiT-ke75 poz.
WIMiR-kwzmk7 poz.
WFiIS-kod6 poz.
WIMiC-ktmb17 poz.
WEAIiIB-kaib7 poz.
WEAIiE-ke1 poz.
ACMiN2 poz.
WFiIS-kfc14 poz.
WIEiT-ke11 poz.
WEAIiIB-kis6 poz.
WEAIiIB-kaib23 poz.
WIMiC-kcn53 poz.
WEiP-kcw22 poz.
WEiP-kmcp17 poz.
WMS-kmd3 poz.
WZ-kzp14 poz.
WIMiIP-kism15 poz.
WEiP-kew28 poz.
WIMiC-kfmp22 poz.
WIMiC-kb21 poz.
WZ-kefz5 poz.
WIMiR-kap110 poz.
WIEiT-ki12 poz.
WIMiC-ktmb25 poz.
WZ-kzp10 poz.
WGGiOŚ-kaśk9 poz.
WGiG-kisps29 poz.
WIMiIP-kmsż15 poz.
WIMiIP-kmm110 poz.
WMN-kfm6 poz.
WIMiIP-ktc3 poz.
WGGiIŚ-kkoś5 poz.
WGiG-kezp9 poz.
WMN-knmimn23 poz.
WFiIS-kod2 poz.
WIMiC-kca34 poz.
WFiIS3 poz.
WEiP-kej32 poz.
WIMiIP-kism69 poz.
WFiIS-kod876 poz.
WIMiIP-kip123 poz.
WIMiR-kmw3 poz.
WIEiT-ke23 poz.
WMN-kfm2 poz.
WEAIiIB-kair22 poz.
WO-kis163 poz.
WIMiIP-kip83 poz.
WGiG-kgo1 poz.
WIMiR-kwzmk41 poz.
WMN-ksm93 poz.
WFiIS-kod5 poz.
WIMiR-kmw112 poz.
WZ-kbo20 poz.
WZ-kzokpg1 poz.
WIEiT-ki13 poz.
WMN-kpp41 poz.
WGiG-kisps11 poz.
WIMiC-kcs2 poz.
WFiIS-kfc230 poz.
WMN-kpp5 poz.
WIMiC-kcmo35 poz.
WIEiT-ke149 poz.
WIMiC-kca1 poz.
WO-kck1 poz.
WIMiR-b1 poz.
WIMiR-krm27 poz.
WFiIS-kzf24 poz.
WIEiT-kt40 poz.
WIEiT-ke21 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WEAIiIB-kaib30 poz.
WGiG-kgp65 poz.
OHTzMiA1 poz.
WEiP-kcw17 poz.
WO-ktf2 poz.
WIMiR-kap38 poz.
WGiG-kgp87 poz.
WIMiR-kseuoś12 poz.
WMN-kpp68 poz.
WIEiT-ke1 poz.
WIEiT-ki12 poz.
WGGiOŚ-koś10 poz.
WGGiOŚ-kaśk112 poz.
WIMiR-kmw72 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WIEiT-kt94 poz.
BG-dyr2 poz.
WIEiT-ki11 poz.
WIEiT-ki21 poz.
WEAIiIB-keaspe29 poz.
WIMiC-kcn12 poz.
WIMiR-ksw10 poz.
WIMiC-kbik17 poz.
WO-kis5 poz.
WWNiG-kin99 poz.
WGGiIŚ-kkoś20 poz.
WGGiOŚ-koś18 poz.
WIMiIP-ktc14 poz.
WMS-kmf10 poz.
WIMiR-ksw74 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WIMiR-ktl9 poz.
WIEiT-ke203 poz.
WIEiT-kt8 poz.
WIEiT-ke199 poz.
WIMiR-kseuoś2 poz.
WGGiOŚ-kmpig58 poz.
WZ-kiz3 poz.
WGGiOŚ-kaśk218 poz.
WGiG-kisps1 poz.
WIMiC-kbik1 poz.
WGGiOŚ-kmpig27 poz.
WGGiOŚ-kgo6 poz.
WGGiOŚ-kaśk11 poz.
WEAIiIB-kis1 poz.
WEAIiIB-kis90 poz.
WIMIR-kimit175 poz.
WIMiC-ktmb79 poz.
ACK1 poz.
BG-oin6 poz.
WGGiOŚ-kse21 poz.
WGGiIŚ-kkoś3 poz.
WEAIiIB-kee55 poz.
WIMiR-kap64 poz.
WO-kck19 poz.
WIMiIP-ktc2 poz.
WIMiR-kkem228 poz.
WMS-kmf4 poz.
WFiIS-kfms3 poz.
WIMiC14 poz.
WGGiOŚ-kgf55 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WZ-kbot2 poz.
WGGiOŚ-koś11 poz.
SJO-zja4 poz.
WGiG-kezp3 poz.
WGGiIŚ-kkoś5 poz.
WMN-kfm3 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WIEiT-ke11 poz.
WWNiG-kwg3 poz.
WEAIiIB-kair3 poz.
WIMiR-kmw1 poz.
WO-kip2 poz.
WEAIiIB-kair89 poz.
WGGiIŚ-kkoś33 poz.
WMS-krr5 poz.
WEAIiIB-kis3 poz.
WIMiR-kkem6 poz.
WFiIS-kfc40 poz.
WMN-kfm177 poz.
WGGiIŚ-kkoś15 poz.
WZ-kzokpg28 poz.
WWNiG-kwg6 poz.
WGiG-kisps40 poz.
WIMiIP-kmm78 poz.
WGiG-kgo5 poz.
WGGiOŚ-kaśk56 poz.
WIMiIP-pi4 poz.
WIMiC-kcs1 poz.
WEAIiIB-keaspe28 poz.
WIMiR-ktl19 poz.
WIMiIP-kpp8 poz.
WIMiIP-kip109 poz.
WIMiR-ksw3 poz.
WGiG-kgbg39 poz.
WO-kip1 poz.
WFiIS-kis29 poz.
WWNiG-kig5 poz.
WFiIS-kod920 poz.
WWNiG-kwg28 poz.
WIMiR-kseuoś146 poz.
WIMiC-kca29 poz.
WFiIS-kod59 poz.
WGiG-kezp64 poz.
WZ-kze50 poz.
WIMiR-kap166 poz.
WFiIS-zod47 poz.
WMN-kpp57 poz.
WIMiR-krm16 poz.
WGiG-kgp13 poz.
WMS-kammo3 poz.
WIMiR-kseuoś94 poz.
WGGiIŚ-kkoś27 poz.
WFiIS-kfms45 poz.
WIMiC-kcmo10 poz.
WMN-ksm5 poz.
WO-ktf94 poz.
WZ-kzokpg135 poz.
WMN-kfm1 poz.
WO-kip4 poz.
WGGiOŚ-kse10 poz.
ACK5 poz.
WGiG-kezp8 poz.
WMN-knmimn5 poz.
WEAIiE-ke15 poz.
WIMiIP-kmm83 poz.
WIMiC-kcmo17 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WEAIiIB-keaspe21 poz.
WFiIS-kfms13 poz.
WO-kck2 poz.
WIMiC-kcn23 poz.
WFiIS-kfc55 poz.
WEAIiIB-kmie13 poz.
WGGiIŚ-kgzik36 poz.
WIMiC-kb1 poz.
WIMiR-kap8 poz.
WGiG-kgo141 poz.
WIMiC-kcn27 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WFiIS-kfc87 poz.
WIMiIP-kmm1 poz.
WGGiOŚ-kgzig27 poz.
WIMiR-kmw25 poz.
WIEiT-ki123 poz.
WFiIS-kfc7 poz.
WGGiOŚ-kse3 poz.
WGGiOŚ-kmpig4 poz.
WGGiOŚ-kaśk56 poz.
WO-kip64 poz.
WO-kip139 poz.
WWNiG-kwg4 poz.
WWNiG4 poz.
ACK-zwe3 poz.
WGGiOŚ-kgf102 poz.
WIMiC-kca56 poz.
WIMIR-kimit69 poz.
WEAIiE-ke6 poz.
WGGiIŚ-kgftś7 poz.
WO-ktf3 poz.
WEAIiE-ki5 poz.
WEiP-kppe27 poz.
WEAIiIB-kair21 poz.
WEAIiIB-kee55 poz.
WFiIS-kfmb5 poz.
WIMIR-kimit240 poz.
WGiG-kisps41 poz.
WGiG-kisps63 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WGGiIŚ-kotg102 poz.
WFiIS-kod9 poz.
WIMiIP-kmm328 poz.
WEiP-kzre3 poz.
BG-dyr32 poz.
WZ-kis3 poz.
ACK-dop13 poz.
WIMiIP-kism1 poz.
WO-ktf7 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
BG-ogu10 poz.
WFiIS-kis56 poz.
WGiG-kezp3 poz.
WZ-kzokpg3 poz.
WIMiR-ksw20 poz.
WZ-kefz8 poz.
WEAIiE-ke30 poz.
WIMiIP-kmm28 poz.
WO-kck223 poz.
WEAIiIB-keaspe12 poz.
WGGiOŚ-kgf7 poz.
WGGiOŚ-kgis4 poz.
WGGiOŚ-kgo168 poz.
WMS-kammo4 poz.
WEAIiE-kan2 poz.
WFiIS-kzf17 poz.
WEAIiIB-kair23 poz.
WIEiT-ke110 poz.
WPiE-kcwep10 poz.
WFiIS-kod221 poz.
WIEiT-kt7 poz.
WGGiOŚ-khgi18 poz.
WEAIiE-ke18 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WGGiOŚ-kgo307 poz.
WWNiG-kin9 poz.
WIMiC-kbik76 poz.
WGGiOŚ-khgi13 poz.
WFiIS-kfc20 poz.
WMN-knmimn2 poz.
WH-ksgks9 poz.
WIMiC-ktmb156 poz.
WEiP-kej28 poz.
WO-kip5 poz.
WGGiOŚ-kse5 poz.
WGiG-kgo5 poz.
WIMiC-kbik24 poz.
WIEiT-ki54 poz.
WGGiOŚ-kaśk11 poz.
WFiIS-kfc10 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WGGiOŚ-kaśk47 poz.
WIMiC-kchk145 poz.
WIMiR-krm22 poz.
SJO-zja8 poz.
WIMiIP-kmm148 poz.
WIMiIP-kmsż7 poz.
WIMiC-kfmp46 poz.
WIMiC-kfmp25 poz.
WZ-kze1 poz.
WEAIiE-kee23 poz.
WFiIS-kod52 poz.
WFiIS-kis6 poz.
WIMiR-krm3 poz.
ACK-dkdm2 poz.
WZ-kzokpg1 poz.
WEAIiIB-kair74 poz.
WIMiIP-kmm32 poz.
WFiIS-kfmb4 poz.
WIEiT-ki65 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WWNiG-kzwks4 poz.
WGiG-kgbg44 poz.
WGGiIŚ-kkoś2 poz.
WIEiT-ke34 poz.
WGGiOŚ-kaśk55 poz.
WEiP-ktp20 poz.
WWNiG-kin3 poz.
WGGiOŚ-kse10 poz.
WGiG-kgbg9 poz.
WIEiT-ki9 poz.
WGiG-kgo2 poz.
WEAIiIB-kair3 poz.
WIMiR-kmw53 poz.
WMN-kfm5 poz.
WGGiOŚ-kse89 poz.
WEAIiIB-kmie37 poz.
WEiP-kcw36 poz.
WIMiIP-kpp29 poz.
WGGiIŚ-kgzik42 poz.
WH-ksoas54 poz.
WZ-kzp18 poz.
WGGiIŚ-kgftś10 poz.
WMN-knmimn8 poz.
WZ-kbo56 poz.
WZ-spem58 poz.
WIEiT-ke6 poz.
WIMiR-ktl3 poz.
WIMiC-kca246 poz.
WEiP-kcw86 poz.
WMN-ksm1 poz.
WFiIS-kfc3 poz.
WZ-kbo69 poz.
WZ-kbo89 poz.
WGiG-kgo13 poz.
WGGiOŚ-kgo10 poz.
WIEiT-ke403 poz.
BG-oin9 poz.
WZ-kefz12 poz.
WIMiC-ktmb10 poz.
WEAIiIB-kair43 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WEAIiIB-kair5 poz.
WIMiC-ktspa15 poz.
WO-ktf5 poz.
WMN-kfm46 poz.
WGGiOŚ-koś38 poz.
WEiP-kmcp3 poz.
WFiIS4 poz.
WIMiC-ktspa20 poz.
WIMiC-kfmp50 poz.
WIMiC-kcmo7 poz.
WEAIiE-ka3 poz.
WMN-kpp23 poz.
WIMiIP-kpp2 poz.
WFiIS-kfms61 poz.
WGiG-kgp70 poz.
WGiG-kisps48 poz.
WFiIS-kod5 poz.
WWNiG-kig43 poz.
WIMiC-kfc3 poz.
WFiIS-kzf56 poz.
Rb4 poz.
WZ-kefz8 poz.
WIMiR-ksw30 poz.
WZ-kzokpg41 poz.
WIMiR-krm10 poz.
WGGiIŚ-kgzik33 poz.
ACK1 poz.
WFiIS-zod3 poz.
WO-ktf19 poz.
WGiG-kgo18 poz.
WIMiR-kmw28 poz.
WO-kis1 poz.
WWNiG-kin10 poz.
WWNiG-kig2 poz.
WIMiIP-kmm15 poz.
WMN-psm63 poz.
WZ-kze131 poz.
WIMiC-kchk9 poz.
WEAIiE-kee18 poz.
WGGiIŚ-kg17 poz.
WFiIS-kis32 poz.
WIMiIP-kmm19 poz.
WIMiR-ktl12 poz.
WGGiIŚ-kgftś2 poz.
WEAIiIB-kee2 poz.
WGiG-kgp2 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WIMIR-kimit115 poz.
WH-kphn51 poz.
WIMiR-kkem2 poz.
WFiIS-kod12 poz.
WEiP-kew63 poz.
WFiIS-kfms8 poz.
WGGiOŚ-khgi41 poz.
WH-b4 poz.
WEAIiE-kan12 poz.
WIMIR-kimit16 poz.
WMS-krr3 poz.
WFiIS-zod1 poz.
WEAIiIB-kis64 poz.
WFiIS-kis179 poz.
WIEiT-kt47 poz.
WIEiT-ke45 poz.
WWNiG-kin21 poz.
ACK-dkdm7 poz.
WEAIiIB-kee46 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WFiIS-kfms18 poz.
WEAIiE-ke2 poz.
WIMiC-kca38 poz.
WGGiIŚ-b13 poz.
WGGiIŚ-kgib63 poz.
WEiP-kppe18 poz.
WEAIiE-kan2 poz.
WEiP-kmcp99 poz.
WIMiC-ktcmo27 poz.
WIMiR-kseuoś3 poz.
WIEiT-ki32 poz.
WZ-kiz10 poz.
WIEiT-kt5 poz.
WEAIiIB-kee127 poz.
WO-kip25 poz.
WIMiC-ktmb16 poz.
WIMiR-krm64 poz.
WGGiIŚ-kg9 poz.
WH-kkf14 poz.
WZ-kzokpg55 poz.
WIMiIP-kism7 poz.
WIMiIP-kism218 poz.
WIMiIP-kip231 poz.
WIMiC-kcn90 poz.
WEAIiE-ke27 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WMN-b1 poz.
WGiG-kezp98 poz.
WIMiC-kchk10 poz.
WIMiIP-kism65 poz.
UCI2 poz.
WIMiR-ksw3 poz.
WGGiOŚ-kse41 poz.
WEAIiIB-kaib4 poz.
WGiG-kgbg3 poz.
WMS-krr22 poz.
WMN-kpp12 poz.
WIEiT-ki24 poz.
WEiP-kmcp22 poz.
WIEiT-ke61 poz.
WFiIS-kfmb16 poz.
WFiIS-kfms30 poz.
WEAIiIB-kis17 poz.
WZ-kiz9 poz.
WMN-kfm48 poz.
WIMiC-kcmo12 poz.
WIMiIP-kpp61 poz.
WGGiOŚ-kgo11 poz.
WGGiOŚ-kse16 poz.
WIMiIP-ktc44 poz.
WMS-kammo21 poz.
WO-ktf37 poz.
WGGiIŚ-kgib68 poz.
WEAIiIB-keaspe75 poz.
WGGiOŚ-kmpig32 poz.
WO-kip6 poz.
WIMiR-kap91 poz.
WIMIR-kimit194 poz.
WZ-kze38 poz.
ACK-dop6 poz.
WMN-kpp187 poz.
WFiIS-kft6 poz.
WIMiC-kchk13 poz.
WIMiC-ktspa23 poz.
WIMiC-kcs79 poz.
WEAIiE-kme2 poz.
WGGiIŚ-kgftś1 poz.
WMN-kpp32 poz.
WEiP-ktp154 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WEAIiIB-kair45 poz.
WIMiIP-kpp33 poz.
WMN-kfm20 poz.
WGGiOŚ-kgzig27 poz.
WH-kphn18 poz.
WGGiOŚ-kgf11 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIEiT-ki11 poz.
WIEiT-ki38 poz.
WMN-kfm29 poz.
WWNiG-kwg7 poz.
WIMiC-kfmp99 poz.