Skorowidz nazwisk


 Jednostkapozycja
, dr inż.WZ-kzoks33 poz.
, prof. dr hab.WMS-kammo27 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kmie18 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmgpt6 poz.
, dr inż.WIEiT-ke18 poz.
, prof. dr hab. inż.WFiIS-kis2 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis3 poz.
, dr inż.WIEiT1 poz.
, dr inż.WEAIiE-kee8 poz.
, mgr inż.WILiGZ5 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo14 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse20 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kse49 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kmie6 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi48 poz.
, dr inż.WEiP-kppe27 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWZ-kzs49 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzfj1 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfmp2 poz.
, dr inż.WO-kip116 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb14 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kis41 poz.
, mgrWZ-kefz2 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kmie12 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair37 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kbib17 poz.
, dr inż.WIMiIP-kpp30 poz.
, mgr inż.WFiIS4 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke3 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWO-kis111 poz.
WO-kip4 poz.
, mgrWZ-kefz5 poz.
, mgr inż.WEiP-kmcp84 poz.
, mgr inż.WIMiR2 poz.
, dr inż.WIMiIP-kip120 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki7 poz.
, prof. dr hab.WIMiIP-ktc70 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kmd39 poz.
, prof. dr hab. inż.WWNiG-kig231 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWO-kck144 poz.
, dr inż.WFiIS-kzfj10 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMIR-kimit98 poz.
, dr inż.WZ-kiz12 poz.
, mgr inż.WIMiR-kseuoś13 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps2 poz.
ACK1 poz.
, mgr inż.WWNiG-kig3 poz.
, drWMS-kammo5 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kaśk3 poz.
, mgr inż.WEiP-kcw5 poz.
, dr hab. inż.WIMiR-kmw7 poz.
, dr hab.WGGiOŚ-kgo15 poz.
, mgr inż.WO-kip45 poz.
WIMiC-kfmp2 poz.
, dr inż.WEiP-kzre8 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis20 poz.
, dr inż.WILiGZ-kigbp141 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmsż10 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke16 poz.
, dr inż.CTK22 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kmw317 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgib84 poz.
, drWMS-kammo5 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIEiT-ke165 poz.
, mgr inż.WO11 poz.
, mgrSJO-zja1 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi100 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcn13 poz.
, mgr inż.WEiP-kmcp3 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik32 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm18 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik4 poz.
, dr inż.WIEiT-kt81 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm14 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg2 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kbib61 poz.
ACK3 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki6 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka1 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb45 poz.
, mgr inż.WIMiC1 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-krr5 poz.
, dr inż.WZ-kzs32 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfms2 poz.
, drWH-kssit68 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kfms147 poz.
, prof. dr hab. inż.WO-kis121 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktmb32 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kfc350 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka17 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi4 poz.
, dr inż.WILiGZ-kigbp65 poz.
, mgr inż.WEAIiIB1 poz.
, mgr inż.WMN-kpp4 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kmf6 poz.
, drWFiIS-kfc10 poz.
, prof. dr hab. inż.WEAIiIB-kis6 poz.
WIMiC-kcn2 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm47 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kmsż183 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś75 poz.
, prof. dr hab. inż.WEiP-ktp70 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf80 poz.
, dr inż.WIMiIP-ktc16 poz.
, mgr inż.WEiP-ktp24 poz.
, mgr inż.WIMiR-ksw3 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin1 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmsż27 poz.
, mgrWO-ktf17 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWZ-kibiz106 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi17 poz.
, dr inż.WIMiR-krm3 poz.
, mgr inż.WIMiR-ksw21 poz.
, mgr inż.WEiP-kcw3 poz.
, mgrWGiG1 poz.
, drWMS-krr3 poz.
, dr inż.WIMiR-krm110 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi11 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi12 poz.
, mgr inż.WZ-kzp4 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgzig10 poz.
, dr inż.WO-kip2 poz.
, drWIEiT-ke12 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis1 poz.
, prof. dr hab. inż.WMN-kfm22 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-knmimn100 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiR-ksw184 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke31 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kmie5 poz.
, drWEAIiIB-kair2 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kkoś14 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgf42 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps2 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kmie105 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb5 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka4 poz.
, dr inż.WIEiT-ke63 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm2 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf24 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi23 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw78 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm4 poz.
, mgr inż.WO-kck21 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktspa12 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb6 poz.
, mgr inż.WGiG-kisps17 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kmw32 poz.
, drWZ-kefz5 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzfj5 poz.
, dr inż.WIMIR-kimit64 poz.
, mgrWGGiOŚ-kse13 poz.
, prof. dr hab. inż.WILiGZ-kigbp311 poz.
, mgrACK-zwe70 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap9 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-kcmo156 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-keaspe28 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgzig4 poz.
, mgrWEiP-kppe2 poz.
, mgrACMiN24 poz.
, mgrBG-ouz1 poz.
, mgr inż.WFiIS-kft1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWO-kis107 poz.
, dr inż.WGiG-kgo31 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf36 poz.
, dr inż.ACMiN54 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kftśip1 poz.
, dr inż.WIMiIP-ktc75 poz.
, dr inż.WFiIS-kis6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-kpp160 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiR-ktl3 poz.
, mgrWFiIS4 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki1 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kpp62 poz.
, dr inż.WMN-kpp9 poz.
, mgr inż.WILiGZ-kis22 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf17 poz.
, mgrWH-ksgks5 poz.
, mgr inż.WO-ktf38 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiIP-kip170 poz.
, dr inż.WO-kip5 poz.
, prof. dr hab. inż.WFiIS-kfc85 poz.
, mgrBG-b2 poz.
, dr inż.WIEiT-ke17 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kee10 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzfj2 poz.
, drWGGiOŚ-kaśk10 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kmm50 poz.
, mgrWIMiC-ktmb2 poz.
, mgrWMS-kmd4 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzfj1 poz.
, dr hab. inż.WGGiOŚ-kse11 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo9 poz.
, mgr inż.WWNiG6 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka9 poz.
, mgr inż.WEiP-kej49 poz.
, dr inż.WILiGZ-kis60 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWILiGZ-kezp71 poz.
WWNiG-kwg1 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-koś137 poz.
, dr inż.WILiGZ-kigbp118 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi16 poz.
, mgr inż.WIMiR-kseuoś1 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo3 poz.
, mgrWEAIiE-ka1 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-ktcmo55 poz.
, prof. dr hab. inż.WEiP-kmcp14 poz.
, mgr inż.WEiP-kew3 poz.
, mgr inż.WGiG-kezp1 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe42 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-kpp200 poz.
, dr inż.WEAIiE-kme5 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-krm53 poz.
, inż.WGGiIŚ-kkoś1 poz.
, drWO-kck8 poz.
, dr inż.WZ-kibiz14 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ2 poz.
, dr inż.WILiGZ-kgbg15 poz.
, prof. dr hab. inż.WILiGZ-kgbg154 poz.
, dr inż.WIMIR-kimit36 poz.
, mgr inż.WMN-ksm4 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke1 poz.
, dr inż.WIMiR-ksw80 poz.
, dr inż.WIMiR-kkem14 poz.
, prof. dr hab. inż.WIEiT-ki195 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kod1042 poz.
, mgr*OEN5 poz.
, dr inż.WILiGZ-kis24 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo4 poz.
, mgr inż.WMN-kpp26 poz.
, prof. dr hab. inż.WIEiT-ki368 poz.
, mgrWZ-kzoks10 poz.
, prof. dr hab. inż.WEAIiIB-kis1 poz.
, dr inż.WEAIiE-ki12 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-khgi23 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiR-kmw92 poz.
, dr inż.WIMiR-kwzmk4 poz.
, drACMiN10 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair23 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe82 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-krm127 poz.
, mgr inż.WIEiT8 poz.
, mgr inż.WMS2 poz.
, mgr inż.WIMiC2 poz.
, mgr inż.WEiP-kppe16 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig12 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMIR-kimit57 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWILiGZ-kigbp50 poz.
, drWIMiC-kcn7 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism3 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kip10 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmsż101 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kmpig43 poz.
, mgr inż.WZ-kis8 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kis72 poz.
, dr inż.WZ-kzoks52 poz.
, mgr inż.WEiP-kew48 poz.
, dr inż.WWNiG-kig27 poz.
, drWEiP-ktp72 poz.
, dr inż.WIMiC-ktcmo10 poz.
, mgr inż.WFiIS-kzfj5 poz.
, mgr inż.CTT17 poz.
, mgr inż.WIMiC-kchk15 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf52 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm1 poz.
, mgr inż.WEAIiE-kt5 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi9 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kmpig17 poz.
, mgr inż.WWNiG2 poz.
, dr inż.WIMiC-ktcmo13 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib1 poz.
, mgr inż.WIMiR-kkem5 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-kfmp90 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-pi82 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kis97 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kmw162 poz.
, mgr inż.WGiG-kgo1 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kkoś1 poz.
, mgrWIMiR-krm1 poz.
, prof. dr hab.WGGiOŚ-kmpig24 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair17 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kmie73 poz.
, prof. dr hab. inż.WGiG-kgbg51 poz.
, dr inż.WFiIS-kfmb24 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb32 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki19 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-zsg5 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kee7 poz.
, prof. dr hab.WGGiOŚ-khgi215 poz.
, mgr inż.UCI14 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt7 poz.
, mgr inż.WIMiR1 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kaśk11 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib4 poz.
, dr inż.ACMiN183 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo12 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kmie154 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik1 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi20 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm26 poz.
, drWIMiC-kchk16 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kair11 poz.
, dr inż.WWNiG-kin31 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke6 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kg8 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWWNiG-kwg104 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgis13 poz.
, prof. dr hab. inż.WGiG-kgp9 poz.
, mgr inż.WIMiC16 poz.
, prof. dr hab. inż.WMN-kpp573 poz.
, dr inż.WIMiR-kmgpt20 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm28 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgf14 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke19 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc2 poz.
, mgr inż.WIMiR-ksw25 poz.
, dr inż.WMS-krr20 poz.
, dr inż.WIMiR-ksw8 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kee4 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kaśk28 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgib41 poz.
, mgr inż.WZ-kefz1 poz.
, mgr inż.WIMiR-kkem3 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis4 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kip20 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo2 poz.
, mgr inż.ACK-zwe34 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgib48 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo1 poz.
, dr inż.WEiP-ktp93 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib3 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktspa4 poz.
, mgrWH-ksgks8 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-krm122 poz.
, dr inż.WGiG-kgbg34 poz.
, mgr inż.DA7 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgzig23 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm75 poz.
, mgr inż.WIMiIP2 poz.
, mgr inż.WILiGZ-kgbg24 poz.
, drWGGiOŚ-kgzig10 poz.
, dr inż.WFiIS-kis30 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-khgi2 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw30 poz.
, mgr inż.WO-kis42 poz.
, dr inż.WO-ktf66 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kftśip34 poz.
, prof. dr hab. inż.WEiP-kppe101 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka8 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-kchk154 poz.
, dr inż.ACMiN36 poz.
, mgr inż.WIEiT1 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc21 poz.
WEiP-kew3 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcn5 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis6 poz.
, dr inż.WIMiIP-ktc4 poz.
, dr inż.WMN-kfm78 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair63 poz.
, dr hab., prof. AGHWIEiT-ke54 poz.
, mgr inż.WILiGZ1 poz.
, dr inż.WIEiT-ke82 poz.
, dr inż.WIMiR-kwzmk12 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod7 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb18 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib7 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke1 poz.
, dr inż.ACMiN2 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc14 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke11 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kfc133 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgzig17 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kseuoś105 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka5 poz.
, dr inż.WZ-kzp59 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo4 poz.
, dr inż.WEAIiE-km1 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kis4 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kis6 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kaib23 poz.
, prof. dr hab.WIMiC-kcn70 poz.
, drWEiP-kcw31 poz.
, mgr inż.WEiP-kmcp17 poz.
, mgrWMS-kmd3 poz.
, mgrWZ-kzp17 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism18 poz.
, mgr inż.WMN-ksm3 poz.
, dr inż.WEiP-kew30 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfmp22 poz.
, mgr inż.WIMiR-ktl7 poz.
, mgr inż.WIMiC-kb24 poz.
, mgr inż.WZ-kefz6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kap128 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki19 poz.
, drWIMiC-ktmb25 poz.
, mgrWZ-kzp11 poz.
, mgrWIEiT1 poz.
, drWGGiOŚ-kaśk10 poz.
, drWGiG-kisps36 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmsż15 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kair33 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kmm136 poz.
, mgr inż.WMN-kfm6 poz.
, mgr inż.WIMiIP-ktc3 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kkoś9 poz.
, mgr inż.WGiG-kezp9 poz.
, dr inż.WMN-psm27 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod131 poz.
, mgr inż.WIMiC-kca35 poz.
, mgr inż.WFiIS3 poz.
, dr inż.WEiP-kzre36 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmsż2 poz.
, dr hab., prof. AGHWIMiIP-kism84 poz.
, dr inż.WFiIS-kod1089 poz.
, dr hab. inż.WIMiIP-kip161 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw3 poz.
, dr inż.WIEiT-ke34 poz.
WMN-kfm4 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair28 poz.
, prof. dr hab. inż.WO-kis192 poz.
, dr inż.WIMiIP-kip89 poz.
, mgr inż.WGiG-kgo1 poz.
, dr inż.WIMiR-kpem46 poz.
, prof. dr hab. inż.WMN-ksm120 poz.
, prof. dr hab. inż.WFiIS-kod6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kmw130 poz.
, mgr inż.WIMiR-kwzmk4 poz.
, dr inż.WZ-kzs39 poz.
, mgrWZ-kzoks5 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki13 poz.
, mgr inż.WWNiG4 poz.
, dr inż.WMN-kpp61 poz.
, dr inż.WGiG-kisps13 poz.
, dr inż.WIMiC-kcs7 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kfc282 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm5 poz.
, mgr inż.WMN-kpp5 poz.
, mgr inż.WIMiR1 poz.
, dr inż.WIMiC-kcmo49 poz.
, dr inż.WIEiT-ke180 poz.
, mgrWIMiC-kca1 poz.
, dr inż.WEAIiE-ki1 poz.
, mgrWO-kck1 poz.
, mgr inż.WIMiR-b5 poz.
, dr inż.WIMiR-krm27 poz.
, dr inż.WFiIS-kzfj29 poz.
, dr hab. inż.WIEiT-kt45 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke62 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgf4 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kaib38 poz.
, dr inż.WILiGZ-kis78 poz.
, drOHTzMiA1 poz.
, mgr inż.WWNiG1 poz.
, mgr inż.WEiP-kcw26 poz.
, mgr inż.WO-ktf2 poz.
, dr inż.WIMiR-kap45 poz.
, prof. dr hab. inż.WILiGZ-kigbp123 poz.
, dr inż.WIMiR-kseuoś12 poz.
, dr inż.WMN-kpp76 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke1 poz.
, dr inż.WIEiT-ki13 poz.
, prof. dr hab. inż.WIEiT-ke246 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt9 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-koś11 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kaśk140 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kmw83 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWILiGZ-kgbg1 poz.
, mgrBG-dyr6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIEiT-kt99 poz.
, dr inż.WIEiT-ki12 poz.
, dr inż.WIEiT-ki22 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe33 poz.
, dr inż.WIMiC-kcn28 poz.
, dr inż.WIMiR-ksw15 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik28 poz.
, prof. dr hab. inż.WO-kis13 poz.
, dr inż.WWNiG-kin105 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kkoś24 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-koś25 poz.
, dr inż.WIMiIP-ktc20 poz.
, dr hab.WMS-kmf11 poz.
, mgr inż.WEAIiIB2 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-ksw91 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgis3 poz.
, mgr inż.WIMiR-ktl12 poz.
, mgr inż.WMN1 poz.
, dr inż.WIEiT-ke212 poz.
, mgr inż.WIMiR-kseuoś2 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ1 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kmpig82 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kkoś3 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kee63 poz.
, dr inż.WIMiR-kap76 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcn8 poz.
, mgr inż.WO-kck19 poz.
, mgr inż.WIMiIP-ktc2 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kpem283 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kmf6 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfms15 poz.
, mgrWZ-kiz3 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw11 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kaśk262 poz.
, mgr inż.WILiGZ1 poz.
WIMiC-kbik1 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig30 poz.
, dr hab.WFiIS10 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgo15 poz.
, mgrWGGiOŚ-kaśk11 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kotg2 poz.
, mgrWEAIiIB-kis2 poz.
, prof. dr hab.WEAIiIB-kis99 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMIR-kimit219 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-ktmb101 poz.
ACK1 poz.
, mgrBG-oin6 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse32 poz.
, dr inż.WFiIS-kod78 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWILiGZ-kezp81 poz.
, dr inż.WZ-kzs56 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiR-kap207 poz.
, mgr inż.WFiIS-zod58 poz.
, mgr inż.WMN-kpp73 poz.
, mgr inż.WIMiC15 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgf60 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-koś11 poz.
, mgrSJO-zja4 poz.
, dr inż.WGiG-kezp8 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kkoś5 poz.
, mgr inż.WMN-kfm6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIEiT-ke32 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg3 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kair8 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw2 poz.
, mgr inż.WO-kip2 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg5 poz.
, mgrWIMiR-pak6 poz.
, mgr inż.WZ-kbot2 poz.
, mgrWGGiOŚ-kmpig10 poz.
, prof. dr hab. inż.WEAIiIB-kair111 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kkoś44 poz.
, drWMS-krr5 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kis4 poz.
, mgr inż.WIMiR-kpem6 poz.
, dr inż.WFiIS-kfc48 poz.
, mgr inż.WEAIiIB1 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg2 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-kfm193 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kkoś19 poz.
, drWZ-kzoks33 poz.
, drWGGiOŚ-kgo5 poz.
, dr inż.WGiG-kisps40 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm84 poz.
, drWIMiC-kfc1 poz.
, mgr inż.WILiGZ-kezp15 poz.
, dr inż.WWNiG-kwg8 poz.
, drWGGiOŚ-kaśk75 poz.
, mgr inż.WIMiIP-pi8 poz.
, drWIMiC-kcs2 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe29 poz.
, mgr inż.WIMiR-ktl19 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kpp8 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiIP-kip148 poz.
, mgr inż.WIMiR-ksw14 poz.
, dr inż.WILiGZ-kgbg46 poz.
, mgr inż.WO-kip1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWFiIS-kis49 poz.
, mgr inż.WWNiG-kig6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWFiIS-kod972 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kaśk3 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg47 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiR-kseuoś164 poz.
, prof. dr hab.WIMiC-kca36 poz.
, dr inż.WIMiR-krm16 poz.
, mgr inż.WGiG-kgp13 poz.
, drWMS-kammo8 poz.
, mgr inż.WMN-kfm1 poz.
, mgr inż.WO-kip5 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiR-kseuoś117 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo12 poz.
, mgr inż.WMN-ksm5 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kkoś35 poz.
, dr inż.WFiIS-kfms46 poz.
, dr inż.WO-ktf104 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWZ-kzoks165 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse13 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap9 poz.
, mgr inż.ACK21 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap3 poz.
, mgr inż.WILiGZ-kezp9 poz.
, mgr inż.WMN-knmimn5 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke15 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiIP-kmm96 poz.
, dr inż.WIMiC-kcmo28 poz.
, mgrWZ-kzoks5 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe26 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfms21 poz.
, mgr inż.WO-kck12 poz.
, drWIMiC-kcn30 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kmie19 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kgzik45 poz.
, mgr inż.WIMiC-kb1 poz.
, mgr inż.WIMiR-kap14 poz.
, mgr inż.WEiP8 poz.
, prof. dr hab. inż.WILiGZ-kigbp161 poz.
, dr hab., prof. AGHWFiIS-kfc79 poz.
, inż.WIMiR-kmw1 poz.
, dr inż.WIMiR-krm5 poz.
, drWIMiC-kcn33 poz.
, prof. dr hab. inż.WFiIS-kfc114 poz.
, inż.WIMiIP-kmm1 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgzig47 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw25 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIEiT-ki138 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc7 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse7 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig10 poz.
, drWWNiG-kwg8 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kaśk72 poz.
, mgr inż.WO-kip67 poz.
, prof. dr hab. inż.WO-kip160 poz.
, mgr inż.WWNiG4 poz.
, mgrACK-zwe3 poz.
, mgr inż.WIMiC-kca56 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kgf128 poz.
, dr inż.WIMIR-kimit86 poz.
, dr inż.WEAIiE-ke10 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś15 poz.
, mgr inż.WO-ktf3 poz.
, dr inż.WEAIiE-ki7 poz.
, drWH-ktim4 poz.
, mgr inż.WEiP-kppe29 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair22 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kee55 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb5 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMIR-kimit287 poz.
, dr hab. inż.WGGiOŚ-kgo17 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kotg116 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod9 poz.
, mgr inż.WEiP-kzre3 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiIP-kmm360 poz.
, drBG-dyr42 poz.
, mgr inż.ACK-dop13 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism1 poz.
, mgr inż.WZ-kis3 poz.
, mgr inż.WO-ktf7 poz.
, mgr inż.WIMiR-ksw8 poz.
, mgrBG-ogu12 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWFiIS-kis66 poz.
, mgr inż.WGiG-kezp3 poz.
, mgr inż.WZ-kzoks13 poz.
, mgr inż.WIMiC3 poz.
, dr inż.WIMiR-ksw26 poz.
, prof. dr hab. inż.WZ-kefz15 poz.
, dr inż.WILiGZ-kis55 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWILiGZ-kis79 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke33 poz.
, dr inż.WIMiIP-kmm36 poz.
, prof. dr hab.WO-kck261 poz.
, dr inż.WEAIiIB-keaspe12 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgf7 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgis4 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgo229 poz.
, drWMS-kammo4 poz.
, dr inż.WEAIiE-kan2 poz.
, prof. dr hab. inż.WFiIS-kzfj19 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair27 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIEiT-ke129 poz.
, drWPiE-kcwep16 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod321 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt7 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi19 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke29 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki3 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgo372 poz.
, mgr inż.WO-ktf2 poz.
, dr inż.WWNiG-kin14 poz.
, dr inż.WIMiC-kbik99 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi15 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki1 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kfc26 poz.
, mgr inż.WMN-knmimn2 poz.
, dr inż.WEAIiE-ki1 poz.
, dr inż.WIEiT-ki54 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kaśk11 poz.
, dr inż.WFiIS-kfc10 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ki1 poz.
, drWGGiOŚ-kaśk54 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-kchk168 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm25 poz.
, mgr inż.WH-kssit9 poz.
, dr hab., prof. AGHWIMiC-ktmb174 poz.
, mgr inż.WEiP-kej28 poz.
, mgr inż.WO-kip5 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse5 poz.
, mgr inż.WEAIiIB1 poz.
, mgr inż.WGiG-kgo5 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik28 poz.
, dr inż.WIMiR-kmw9 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kmsż3 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiIP-kmm200 poz.
, mgrWIMiC-kfmp48 poz.
, mgrSJO-zja8 poz.
, inż.WIMiC-kfmp30 poz.
, mgr inż.WZ-kze1 poz.
, mgr inż.WIMiR-kpem8 poz.
, dr inż.WEAIiE-kee26 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod193 poz.
, dr inż.WFiIS-kis6 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm3 poz.
, mgrACK-dkdm2 poz.
, mgrBG-ooz1 poz.
, mgr inż.WZ-kzoks7 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kair96 poz.
, dr hab., prof. AGHWIMiIP-kmm63 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb14 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm19 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki65 poz.
WIEiT-ki1 poz.
, mgr inż.WWNiG-kzwks4 poz.
, dr inż.WILiGZ-kgbg47 poz.
, dr inż.WIEiT-ke41 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kaśk76 poz.
, dr inż.WEiP-ktp25 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiIŚ-kkoś5 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin3 poz.
, mgr inż.WIMiR1 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse10 poz.
, prof. dr hab. inż.WGiG-kgbg13 poz.
, mgr inż.WZ-kiz8 poz.
, mgr inż.WIEiT-ki9 poz.
, dr inż.WGiG-kgo2 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kair4 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiR-kmw67 poz.
, mgrWMN-kfm6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiOŚ-kse114 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kmie45 poz.
, drWEiP-kcw61 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kpp39 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kgzik45 poz.
, drWH-kssit63 poz.
, mgrWZ-kzp18 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś10 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-knmimn16 poz.
, dr inż.WZ-kzs67 poz.
, dr inż.WEAIiE-ke2 poz.
, drACK-b1 poz.
, prof. dr hab.WZ-spem69 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ1 poz.
WIMiR-ktl3 poz.
, mgr inż.WIEiT-ke9 poz.
, prof. dr hab.WIMiC-kcab262 poz.
, prof. dr hab.WEiP-kcw102 poz.
, mgr inż.WMN-ksm1 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfc3 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfc10 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka1 poz.
, dr inż.WZ-kibiz79 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWZ-kbo96 poz.
, mgr inż.WGiG-kgo13 poz.
, mgr inż.WIMiC2 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo10 poz.
, mgr inż.WIMiC-kfc3 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig1 poz.
, dr inż.WFiIS-kzfj72 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt2 poz.
, prof. dr hab. inż.WIEiT-ke593 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-koś56 poz.
, dr inż.WZ-kefz16 poz.
, dr inż.WIMiC-ktmb11 poz.
, mgrBG-oin10 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kair51 poz.
, mgr inż.WILiGZ-kgbg25 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kair9 poz.
, dr inż.WIMiC-ktspa30 poz.
, dr inż.WO-ktf9 poz.
, prof. dr hab. inż.WMN-kfm60 poz.
, mgr inż.WEiP-kmcp3 poz.
, dr inż.WILiGZ-kgbg4 poz.
, mgr inż.ACMiN21 poz.
, inż.WIMiC-ktspa20 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-kfmp55 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktspa1 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo11 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ka3 poz.
, dr inż.WMN-kpp31 poz.
, dr inż.WIMiIP-kpp2 poz.
, dr inż.WFiIS-kfms62 poz.
, dr inż.WILiGZ-kis79 poz.
, dr inż.WGiG-kisps62 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod5 poz.
, dr inż.WWNiG-kig52 poz.
, mgr inż.Rb5 poz.
, mgr inż.WFiIS-zod6 poz.
, mgr inż.WZ-kefz9 poz.
, dr inż.WIMiR-ksw45 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWZ-kzoks45 poz.
, mgr inż.WFiIS21 poz.
, mgr inż.WFiIS-kod5 poz.
, dr inż.WIMiR-krm12 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kgzik55 poz.
, inż.ACK1 poz.
, mgr inż.WO-ktf25 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin21 poz.
, mgr inż.WWNiG-kig12 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGiG-kgo29 poz.
, mgr inż.WIMiR-kmw31 poz.
, inż.WO-kis3 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-psm72 poz.
, mgr inż.WIMiR1 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm15 poz.
, dr hab., prof. AGHWZ-kzs182 poz.
, drWIMiC-kchk14 poz.
, prof. dr hab. inż.WEAIiE-kee23 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kg17 poz.
, prof. dr hab. inż.WFiIS-kis55 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kmm19 poz.
, dr inż.WIMiR-ktl20 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś2 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kee2 poz.
, drWO-b6 poz.
, inż.WILiGZ-kigbp2 poz.
, mgr inż.WFiIS-kis6 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMIR-kimit134 poz.
, drWH-kphn67 poz.
WIMiR-kkem3 poz.
, dr inż.WFiIS-kod12 poz.
, dr inż.WEiP-kew83 poz.
, dr inż.WFiIS-kfms12 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-khgi55 poz.
, mgrWH-b4 poz.
, dr hab. inż.WEAIiE-kan12 poz.
, mgr inż.WIMIR-kimit16 poz.
, drWMS-krr4 poz.
, dr hab.WIEiT-ke63 poz.
, mgrWFiIS-zod2 poz.
, dr hab., prof. AGHWEAIiIB-kis82 poz.
, prof. dr hab.WFiIS-kis213 poz.
, dr inż.WIEiT-kt56 poz.
, mgr inż.WWNiG-kin21 poz.
, mgr inż.WEiP-ktp6 poz.
, mgr inż.ACK-dkdm7 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kee65 poz.
, dr inż.WGiG-kisps6 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfms18 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke3 poz.
, dr inż.WIMiC-kca38 poz.
, mgr inż.WEiP-kppe24 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-b13 poz.
, dr inż.WGGiIŚ-kgib68 poz.
, prof. dr hab. inż.WEAIiE-kan7 poz.
, dr inż.WEiP-kmcp120 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiC-ktcmo45 poz.
, mgr inż.WIMiR-kseuoś14 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIEiT-ki37 poz.
, mgr inż.WZ-kiz10 poz.
, mgr inż.WIEiT-kt5 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kee142 poz.
, mgr inż.WILiGZ-kgbg1 poz.
, mgr inż.WO-kip26 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kaśk1 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktmb16 poz.
, dr inż.WIMiR-krm73 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik8 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kg9 poz.
, mgr inż.WIMiR-ksw3 poz.
, drWH-kkf19 poz.
, drWZ-kzoks82 poz.
, mgr inż.WIMiIP-kism8 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kism253 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiIP-kip286 poz.
, dr inż.WIMiC-kcn116 poz.
, drWEAIiE-ke35 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgf3 poz.
, mgr inż.WMN-b1 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWILiGZ-kezp114 poz.
, mgr inż.WIMiC-kchk10 poz.
, dr inż.WIMiIP-kism77 poz.
, mgr inż.UCI2 poz.
, mgr inż.WIMiR-ksw8 poz.
, mgr inż.WIMiR-kseuoś5 poz.
, mgr inż.WIMiIP4 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kse63 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-kaib4 poz.
, dr inż.WGiG-kgbg3 poz.
, mgr inż.WMN-kpp12 poz.
, dr inż.WIEiT-ki29 poz.
, mgr inż.WEiP-kmcp29 poz.
, prof. dr hab. inż.WIEiT-ke68 poz.
, drWMS-krr30 poz.
, mgr inż.WFiIS-kfmb19 poz.
, dr inż.WFiIS-kfms38 poz.
, dr inż.WEAIiIB-kis19 poz.
, dr inż.WZ-kibiz14 poz.
, dr inż.WMN-kfm81 poz.
, mgr inż.WZ3 poz.
, mgr inż.WIMiC-kcmo12 poz.
, dr inż.WIMiIP-kpp79 poz.
, dr inż.WIMiIP-ktc63 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kse19 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kgo11 poz.
, dr hab., prof. AGHWMS-kammo28 poz.
, mgr inż.WO-ktf37 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWGGiIŚ-kgib78 poz.
, mgr inż.WEAIiIB-keaspe94 poz.
, mgr inż.WGGiOŚ-kmpig35 poz.
, mgr inż.WO-kip6 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMiR-kap118 poz.
, prof. dr hab. inż.WIMIR-kimit264 poz.
, dr inż.WZ-kze43 poz.
, mgrACK-dop7 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWMN-kpp225 poz.
, mgr inż.WFiIS-kft6 poz.
, drWMS-kmd3 poz.
, mgr inż.WIMiC-kchk13 poz.
, mgr inż.WIMiC-ktspa23 poz.
, dr hab. inż.WIMiC-kcs105 poz.
, mgrWEAIiE-kme7 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kgftś2 poz.
, mgr inż.WMN-kpp32 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEiP-ktp205 poz.
, mgr inż.WEAIiE-ke4 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWEAIiIB-kair50 poz.
, mgr inż.WIMiC-kbik10 poz.
, dr inż.WIMiIP-kpp49 poz.
, prof. dr hab. inż.WGGiOŚ-kgzig40 poz.
, dr hab., prof. AGHWH-kskibec24 poz.
, dr inż.WGGiOŚ-kgf18 poz.
, mgr inż.WGGiIŚ-kotg6 poz.
, mgr inż.WIMiR-krm2 poz.
, dr inż.WIEiT-ki11 poz.
, prof. dr hab. inż.WIEiT-ki62 poz.
, mgr inż.WMN-kfm31 poz.
, mgr inż.WWNiG-kwg7 poz.
, dr hab. inż., prof. AGHWIMiC-kfmp119 poz.