Impact Factor: 2.464

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000