Impact Factor: 4.807

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 17.500