Impact Factor: 1.687

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 25.000