Impact Factor: 3.820

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 17.500