Impact Factor: 4.798

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000