informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2016): 20.000