Impact Factor: 6.063

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000