Impact Factor: 3.189

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000