informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2015): 24.000