Impact Factor: 2.209

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 25.000