informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2015): 13.000