informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2015): 15.000