Impact Factor: 0.636

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 15.000