Impact Factor: 3.387

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.000