Impact Factor: 6.023

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 20.000