brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2015): 9.000