Impact Factor: 3.505

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 35.000