informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2015): 12.000