Impact Factor: 0.895

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 20.000