Impact Factor: 2.294

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000