Impact Factor: 1.761

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000