Impact Factor: 4.787

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 20.000