Impact Factor: 1.760

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 20.000