Impact Factor: 4.912

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 17.500