informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2015): 11.000