Impact Factor: 2.430

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000