Impact Factor: 1.310

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000