informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000