Impact Factor: 7.645

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 22.500