Impact Factor: 3.426

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 40.000