Impact Factor: 3.926

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000