Impact Factor: 2.331

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000