Impact Factor: 3.762

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 40.000