Impact Factor: 2.062

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 30.000