Impact Factor: 4.643

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 17.500