Impact Factor: 5.084

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 17.500