Impact Factor: 0.913

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 15.000