brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2014): 7.000