Impact Factor: 1.439

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 20.000