informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2014): 6.000