Impact Factor: 2.605

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 40.000