informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2014): 7.000